Så här ansöker du

För att ansöka om att få en god man behöver du fylla i en blankett;

Ansökan om god man

Blanketten kan fyllas i direkt på datorn eller skrivas ut och fyllas i för hand. Du kan också ringa till oss och be om blankett så skickar vi den till dig.

Ansökan behöver innehålla ett läkarintyg. Kontakta din vårdcentral för att boka tid med en läkare.  

Ansökan ska skickas till tingsrätten:
Växjö tingsrätt
Postadress: Box 81, 351 03 Växjö
Besöksadress: Kungsgatan 8, 352 33 Växjö
Tel: 0470-560 100
E-post: vaxjo.tingsratt@dom.se

Utredning

Tingsrätten begär sedan att överförmyndarnämndens handläggare ska yttra sig över din ansökan. Då påbörjar överförmyndarenheten en utredning för att ge sin bedömning på om kraven för godmanskap och förvaltarskap är uppfyllda. Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet begära in ytterligare uppgifter för att få en komplett utredning. Om kraven är uppfyllda lämnar överförmyndarnämndens handläggare in ett yttrande till tingsrätten med bedömning om att du ska få god man och ett förslag på vem som bör bli din gode man. I de fall överförmyndarnämndens handläggare anser att behovet kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, t ex genom anhörigbehörighet eller fullmakt redovisar nämnden detta till tingsrätten i yttrandet. 

Vem fattar beslutet om god man/förvaltare när du ansöker?

Det är tingsrätten som utreder och fattar beslut om att anordna godmanskap eller förvaltarskap och utse en god man/förvaltare för dig. Tingsrätten fattar även beslut när det är aktuellt att ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra.

Det är överförmyndarenhetens handläggare som fattar beslut om byte av god man eller förvaltare. I vissa fall måste dock överförmyndarnämnden besluta om byte.

Kommentera