Nyanlända

Att vara nyanländ innebär att du har fått ett uppehållstillstånd i Sverige och att du har bosatt eller
ska bosätta dig i en kommun. Har du bott i eget boende under asyltiden är du själv ansvarig för ditt boende när du fått uppehållstillstånd.

Om du har bott på ett anläggningsboende under asyltiden har du rätt att få hjälp med bosättning i en kommun genom en anvisning. Du får ett erbjudande om kommunanvisning som du kan tacka ja eller nej till. Väljer du att tacka nej så är du själv ansvarig att ordna ett boende för dig.

Bostad i Ljungby kommun

Om du letar bostad i Ljungby kommun så är det bra att veta att runt omkring Ljungby stad finns sju andra tätorter, flera av dem har egen skola och matbutik samt bra anknytningar med kollektivtrafik till Ljungby.

Kontakta hyresvärdar i Ljungby för att fråga dem om de har några lediga lägenheter. På sidan lediga lägenheter annonserar en del privata hyresvärdar ut sina lediga lägenheter

Folkbokföring

Skatteverket är den myndighet som ansvarar för folkbokföringen. När du fått ditt svenska personnummer och har ordnat ett boende i kommunen ska du folkbokföra sig på den adressen som du kommer att vara bosatt på. Det är viktigt att vara folkbokförd på den adress där du bor och att ändra din adress med en flyttanmälan till Skatteverket när du flyttar.

Det är också på Skatteverket som du registrerar familjerelationer så som äktenskap och föräldraskap, får ett personbevis och kan ansöka om ett svenskt id-kort.

Alla myndiga personer med uppehållstillstånd i Sverige ska enligt lag ha ett nationellt id-kort.

Etablering

När du har bosatt och folkbokfört dig i en kommun har du rätt att skriva in dig på Arbetsförmedlingen och påbörja din etablering. Genom etableringen har du rätt till SFI-studier, arbetsförberedande aktiviteter och samhällsorientering.

Om du har små barn som ännu inte går i skolan har de rätt till barnomsorg under dagtid när du deltar i din etablering. Inom 36 månader från att du fått ditt uppehållstillstånd har du rätt att påbörja din etableringsplan hos Arbetsförmedlingen, den sträcker sig över två år och innefattar SFI, samhällsorientering, vuxenutbildning och, om möjlighet finns, också i vissa fall praktik.

Etableringsuppdraget är en rättighet för personer med uppehållstillstånd, oavsett om det är ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.

Nyanlända har samma tillgång till kommunala verksamheter och service på samma villkor som alla andra kommuninvånare. Som utländsk medborgare med uppehållstillstånd i Sverige har du rätt att rösta i kommunval.

Flyktingmottagningen, telefontid kl. 8.30-9.30

  • Socialsekreterare
  • Mercy Axell
  • Tel. 0372-78 96 54

Kommentera