titelbild

Utsatt för brott eller lagöverträdelse

Ljungby kommun erbjuder stöd för unga brottsdrabbade som en egen del i socialtjänstens ungdomsverksamhet. Hjälpen är kostnadsfri och du har rätt att vara anonym.

Verksamheten för unga brottsdrabbade vänder sig till ungdomar under 21 år som blivit utsatta för exempelvis rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld och ofredanden. Även anhöriga och vittnen kan få hjälp och stöd.

Verksamheten vänder sig inte till de som blivit utsatta för så kallade hedersrelaterade eller familjerelaterade brott som till exempel misshandel inom familjen eller incest.

Många unga människor utsätts för brott. Att drabbas av en sådan händelse är kränkande och påverkar människor på olika sätt. Det är vanligt att känna sig rädd, arg och ledsen. Ofta dyker det upp frågor som: ”Varför just jag? Ska jag anmäla? Vad händer i polisutredningen? Vad innebär en rättegång?” Då kan man behöva någon att prata med!

Har du några frågor kan du titta i broschyrerna eller så är du välkommen att kontakta socialsekreterare eller sektionschef.

Ung och har begått brott

När en ungdom (15-18 år) har begått ett brott brukar socialtjänsten yttra sig om ungdomens situation, så att åklagaren ska veta vilken påföljd som kan vara lämplig. Det är sedan socialtjänsten som ansvarar för att påföljden genomförs.

Det finns olika påföljder inom socialtjänsten där de vanligaste är följande:

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst innebär att arbeta oavlönat mellan 20-150 timmar på sin fritid. Hur många timmar det blir beror på hur allvarligt brottet är.

Påverkansprogram

Tillsammans med ungdomstjänsten kan den unge få genomgå ett "påverkansprogram".

Ungdomsvård

Den som dömts till ungdomsvård enligt socialtjänstlagen (SoL) får genomgå vården i form av ett behandlingsprogram som kallas Alvar. Programmet kan bestå av flera olika punkter som ska hjälpa den unge med de problem han eller hon har.

Medling vid brott

Medling vid brott innebär att den som blivit utsatt för ett brott och den som begått ett brott träffas tillsammans med en medlare och pratar om det som hänt. Syftet med medling är att minska de negativa följderna av brottet för båda parter.

Innan mötet träffar medlaren den brottsutsatte och den som begått brottet på separata mötet. Under medlingsmötet träffas man gemensamt och går igenom händelsen och man får tillfälle att ställa frågor och be om ursäkt.

Medlingen är frivillig och ett komplement till den vanliga rättsprocessen.

Kontakt

Kommentera