titelbild

Stödboende

I Ljungby kommun finns stödboende för unga 16-20 år genom stödboendet Fyren.

Stödboende finns för unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredställande hemsituation eller som tidigare varit placerade för social problematik. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Insatsen i form av stödboende ska under trygga former förbereda den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Verksamheten bedrivs enligt socialtjänstlagen. 

Vårt stödboende Fyren är en verksamhet med 14 platser. Varje plats är ett eget boende med individanpassat stöd för barn och unga i åldern 16-20 år. Innehållet i verksamheten anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar samt utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull.  

Kontakt

Kommentera