titelbild

Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är.

Barn som föds när föräldrarna inte är gifta har inte någon automatisk koppling till någon mer förälder än mamman. För att barnet ska ha två juridiska föräldrar måste ett faderskap/föräldraskap fastställas. Barn har rätt till båda sina föräldrar och därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det är socialförvaltningen i mammans hemkommun som ansvarar för fastställandet.

Så här går det till att fastställa faderskap/föräldraskap

När en ogift kvinna fött barn meddelar Skatteverket det till den kommun där hon är folkbokförd.

En handläggare kontaktar kvinnan för att boka en tid för ett möte. Är båda parter överens om vem som är den andra föräldern och om man levt ihop under konceptionstiden så räcker det med detta möte. Faderskapet/föräldraskapet bekräftas genom att det intygas på en blankett.

Om man är osäker på vem den andra föräldern är eller man inte är överens och faderskapet/föräldraskapet inte kan bekräftas görs en utredning.

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Kommentera