titelbild

Detta jobbar vi med

Vi bygger nu en gemensam struktur för oss som arbetar med barn, för att motverka stuprörstänk och kunna öka vår samverkan. På den här sidan samlar vi information om vårt pågående arbete.

barnens bästa

Workshop i Ljungby arena, 23 januari. Diskussionerna i full gång.

Ljungby i täten för barnens bästa

Arbetet med att lära känna varandra över yrkesgränserna fortsätter i rask takt. Den 23 januari hölls i en workshop i Ljungby arena, med personal från skolor, förskolor, fritidsgård, polis, kulturskolan, socialtjänsten, Region Kronoberg och idrottsförbund.
Även personal från friskolor och fristående förskolor var där

- För varje gång vi träffas, så kommer vi en bit närmare målet genom att vi lär känna varandra mer och mer, sammanfattade Linda Farkas, som är kvalitetsstrateg på socialförvaltningen.
Även Birgitta-Bergsten, chef för elevhälsan inom kommunen, var nöjd.
- Dessa diskussioner är väldigt värdefulla för det fortsatta arbetet. Det är bra att få ett ansikte på varandra för då blir det lättare att ta kontakt när det väl gäller, menar hon.

 

barnens bästa

Linda Farkas, kvalitetsstrateg och Anna Lindholm, förvaltningssekreterare på socialförvaltningen, höll i trådarna på workshopen, tillsammans med Birgitta Bergsten, chef för elevhälsan inom barn- och utbildningsförvaltningen.


Birgitta Bergsten berättade för gruppen att arbetet med Barnens bästa gäller i Kronoberg, är en pågående process som kommer att fortgå i många år.
- Vi har kommit en bra bit på väg och vi ser redan frukterna av arbetet som är påbörjat.
Hon berättade även att ett antal forskare från Linnéuniversitetet är knutna till arbetet med Barnens bästa. De kommer att följa arbetet under processen, men de kommer också vara delaktiga genom att ge input, och inte bara vara åhörare.

Under denna förmiddag då workshopen hölls, så fick deltagarna jobba i grupper där de skulle diskutera den arbetsmetod som man håller på att färdigställa. Denna metod kommer att fungera som en processkarta som sedan används när man möter barn och unga och deras vårdnadshavare.

barnens bästa

Förvaltningschefen för barn och utbildning, Nils-Göran Jonasson, var på plats en stund vid starten på dagen, men skulle sedan vidare och träffa en skolchef från en grannkommun, som ville veta mer om hur vi jobbar över yrkesgränserna för barnens bästa.

- Det är flera kommuner och organisationer som har hört av sig och vill veta hur vi jobbar här i Ljungby och Kronoberg med den här frågan. Ljungby är långt komna i det här arbetet, berättade han.

- Samverkan mellan yrkesgrupperna är oerhört viktigt för att vi ska få till tidiga insatser så att vi kan göra det bästa för barnen i Kronobergs län, sa Nils-Göran Jonasson

 

Information till förskolepersonal 

Den 7 januari fick förskolepersonal information om Barnkonventionen från Regionens människorätts- och barnrättsstrateg Susanne Swärd. Vid samma tillfälle gavs också information om det länsgemensamma arbete som sker gällande Barnens bästa gäller, av en av processledarna i länet. Erika Lagergren berättade också om vilka det är i länet som deltar i samverkan och vikten av att vi förstår varandra och varandras uppdrag.

 

Workshop med inspiration av Getting it right for every child

Vi har haft en workshop med besök av Hannah Meason, fristående socialarbetare och konsult med fokus på multidisciplinärt arbete som rör barn. Hon berättade hur man arbetat i Skottland för att stärka samverkan för barn. Med inspiration av detta diskuterade Ljungby kommuns arbetsgrupp för Barnens bästa gäller samt ytterligare några inbjudna bl.a från Linnéuniversitet och processledarna från länet, hur vi ska gå vidare i vårt arbete med Barnens bästa gäller! Totalt var vi 20 personer som livligt diskuterade hur vi skulle kunna göra för att barnen i Ljungby kommun ska få ett bättre välbefinnande.

 

barnens bästa

Erika Lagergren, Hannah Meason, Linda Farkas, Gunnel Gustafsson och Mats Anderberg 

 

 

 

 

Kommentera