titelbild

Barnens bästa gäller i Kronoberg

Det är inte så enkelt att vara barn eller förälder alla gånger. Det kan inträffa saker i livet som gör att man behöver stöd från samhället.

Många barn och unga kan behöva insatser från flera olika håll, som skola, vården och socialtjänst, för att få sina behov tillgodosedda. Men det blir ofta för många kontaktpersoner och processer som drar i gång. Det kan vara svårt att få en överblick av vad som sker. Därför behövs mer samverkan inom olika yrkesgrupper och nätverk kring barnet.

Därför startades samarbetet Barnens bästa gäller i Kronoberg. Genom samarbetet vill vi fånga upp barn och ungdomar för att kunna sätta in rätt åtgärd så tidigt som möjligt. 

Tanken är att skapa en trygg och säker uppväxt för barn genom att tidigt samordna insatserna mellan alla de verksamheter som träffar på barn och ungdomar. Det krävs ofta fler personer som uppmärksammar barnets situation innan det blir onödigt svårt för barnet och familjen.

Barnens bästa gäller är en samverkan mellan Kronobergs åtta kommuner och vården inom Region Kronoberg, polisen och frivilligsektorn i länet, bland annat Riksidrottsförbundet Småland.

Vad gör vi i Ljungby kommun för barnens bästa?

 • Vi har en resursperson som fungerar som länken mellan skolpersonal och personal inom socialtjänst. Denna person hjälper till i kontakterna mellan skola, barnet och socialen. Just nu täcker tjänsten bara låg- och mellanstadiet men vi hoppas att kunna utvidga arbetet med fler målgrupper.
 • BVC (barnavårdscentralen) samarbetar med förskolepersonalen kring barn som de märker behöver extra stöd. Ett exempel är att sköterska och personal från socialtjänstens Råd och service gör gemensamma hembesök för att informera och stötta familjer.
 • Vi har haft flera workshops med personal från skola, socialtjänst, hälsa/sjukvård och polis, för att få insyn i varandras yrken och skapa en samverkansmodell som ska underlätta i stöttningen av barnet.

Vårt gemensamma arbete

Vi bygger nu en gemensam struktur för oss som arbetar med barn, för att motverka stuprörstänk och kunna öka vår samverkan. Målet är att utgå från barnets behov och inte från hur myndigheterna är organiserade. Vi vill helt enkelt jobba tillsammans för barnens bästa. 

Region Kronobergs webbplats kan du läsa mer om det gemensamma arbetet och hur det hela startade.

Läs mer om barn- och ungdomsidrott. Ledare i föreningar är en viktig resurs som kan fånga upp barn som far illa.

Kontakt

  Socialförvaltningen

 • Linda Farkas
 • Tel. 0372-78 97 60

  Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Birgitta Bergsten
 • Tel. 0372-78 94 12

  Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Helena Persson
 • Mobil: 0733-73 92 13

Kommentera