titelbild

Olika slag av hjälp

Personlig assistans

Du kan ha rätt till en personlig assistent om du behöver mycket hjälp, kanske med att klä på dig, duscha eller hjälp med att prata med andra.

Ledsagarservice

Du kan ha rätt att få en ledsagare som följer med dig när du vill gå ut.

Kontaktperson

Du kan ha rätt att få en kontaktperson, som kan vara som en vän för dig. En kontaktperson kan följa med dig på fritidsaktiviteter, gå på bio, fika eller bara umgås.

Avlösarservice

Föräldrar som har barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan ha rätt till avlösarservice. Det betyder att en person kommer hem och hjälper till så att föräldrarna kan gå hemifrån.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Du som bor hos dina föräldrar kan ha rätt att vara på korttidshem eller en extra familj (som kallas stödfamilj). Där kan du ha roligt och där kan du vila dig. I Ljungby finns korttidshemmet Planeten.

Korttidstillsyn

Du som går i skolan och är äldre än tolv år kan ha rätt att få göra något efter skolan och på loven när dina föräldrar arbetar. I Ljungby har vi korttidstillsyn på Planeten. Du kan läsa mer om Planeten på skolwebben.

Bostad med service för barn och ungdomar

En del barn och ungdomar kan inte bo hemma hos sina föräldrar. De kan ha rätt att bo hos en annan familj (familjehem) eller i en bostad där de kan få den hjälp de behöver.

Kontakt

Kommentera