titelbild

Barn med funktionsnedsättning

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta är en lag som ger speciella rättigheter till personer med vissa funktionsnedsättningar. Syftet med lagen är att främja personer med funktionsnedsättnings rätt till jämlikhet, stärka förmågan att leva ett självständigt liv och kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

I Ljungby kommun är ansvaret för LSS-insatser uppdelade i två förvaltningar. Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvar för barn och ungdomar upp till och med 17 år. Den dagen man fyller 18 år går ansvaret över till socialförvaltningen.

Lagen gäller för:

  • Personer med utvecklingsstörning och autism.
  • Personer som fått en hjärnskada som vuxen efter en olycka eller sjukdom och som behöver hjälp med att förstå.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte uppenbart beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter.

Så här ansöker du om LSS 

Ansökan om LSS-stöd för barn gör du genom att ringa LSS-/biståndhandläggaren eller via blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Stöd, hjälp och omsorg och sedan Stöd och service (enligt LSS och SoL).

Kostnader

LSS-stöd är gratis. Men du betalar själv din mat, resor, nöjen och hyra.

Kontakt

Kommentera