titelbild

Avgiftsfri avlösning

Du som vårdar en närstående som är över 65 år har rätt till avgiftsfri avlösning. Du kan få upp till 15 timmar per månad. Avlösaren ger personlig omsorg, inte städning, tvätt eller liknande.

Vem kan få avgiftsfri avlösning?

För att få avlösning ska du uppfylla samtliga kriterier.

  • den du vårdar ska vara över 65 år
  • make, maka, barn eller annan närstående som dygnet runt vårdar en anhörig som bor i Ljungby kommun och om den anhörige är bunden av vården
  • närstående och den vårdade ska bo tillsammans och båda ska vara myndiga
  • det ska vara fråga om omsorg/omvårdnad av omfattande karaktär och den ska beräknas ha en varaktighet av minst sex månader 

Så här söker du

Alla som uppfyller kraven får avgiftsfri avlösning men du måste skicka en ansökan. Ansökan gör du på blankett som du hittar bland kommunens e-tjänster och blanketter under ingången omsorg och hjälp. Du kan även kontakta oss på telefon via kommunens växel.

När kan man få avgiftsfri avlösning?

Syftet med den avgiftsfria avlösningen är att den närstående ska kunna uträtta ärenden eller göra något annat i eller utanför hemmet. Närstående avgör själv när han/hon behöver eller önskar avlösning. Man kan få avgiftsfri avlösning alla veckans dagar, dag- och kvällstid (klockan 7.30 – 21.30), och i max 15 timmar varje månad (kalendermånad). De timmar som inte utnyttjas under en månad kan inte sparas.

För att kunna ordna avlösning är det bra att anmäla om avlösning i god tid, senast en vecka före tillfället.

Kontakt

Kommentera