Anhörigveckan 2023

Hjälper du någon i familj, släkt eller bland vänner som inte klarar sin vardag på egen hand på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Då är detta för dig!

Vem är “anhörig”?

I Sverige finns mer än en miljon anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående med fysisk eller psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Att ge vård och stöd till någon i sin närhet är ofta något självklart. Därför kanske du inte heller tänker att du är en anhörig. Men du som hjälper till exempel en partner, förälder, sammanboende, vän, granne eller ett barn eller barnbarn är en anhörig.

Anhörigveckan

Anhörigveckan, som är vecka 40, uppmärksammas i hela Sverige på olika sätt. Här hittar du de evenemang som vi anordnar i Ljungby kommun. 

Föreläsning: 
“Att motverka stress och öka sitt välbefinnande - ett anhörigperspektiv”

5 oktober kl. 17.30-19 på kulturhuset Grand, Ljungby.

En föreläsning om stress som utgår från anhörigas situation. Föreläsningen tar bland annat upp vad stress är och ger infallsvinklar på hur stress kan förebyggas och hanteras.Föreläsningen hålls av Viktor Carlsson, psykolog och klinisk lektor på Allmänmedicinskt kunskapscentrum, Region Kronoberg.

Föreläsningen är kostnadsfri. Det finns möjlighet att köpa fika i pausen.

Träffa oss och andra i liknande situation!

Träffa oss socialtjänstlotsar och andra som hjälper anhöriga på våra drop-in-kaféer. Prata en stund, fika och märk att du inte är ensam.

 • Måndag 2 oktober
  kl. 10-12 på Västanå i Ryssby.
  kl. 14-16 på Åbrinken, Lagan.
 • Tisdag 3 oktober kl. 10-12 i Agunnaryds lanthandel.
 • Onsdag 4 oktober
  kl. 10-12 i Hamneda församlingshem
  kl. 14-16 på Ica to go, Tannåker.
 • Torsdag 5 oktober kl. 10-12 på Ljungby bibliotek.
 • Fredag 6 oktoberkl. 10-12 på Träffpunkt Lidhult.

Kommentera