Integration i Ljungby

För att skapa ett samhälle som inkluderar alla måste vi arbeta med integration i allt vi gör i kommunen. Integration är en del i det dagliga arbetet för alla våra handläggare, skolpersonal, brandmän, omsorgspersonal och alla andra som arbetar i kommunen.

Vi arbetar också med olika projekt och evenemang som ska få alla invånare att känna sig delaktiga och inkluderade. 

På sommaren sker mycket gratis runt om i kommunen. Sunnerboskoj  turnerar runt med sina sommarlovsaktiviteter för barn och unga, och Kultur på Bygden arrangerar allsång, konserter och mycket annat på flera orter.

Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis på samma sätt du lånar hos biblioteken.

Mötesplats Godsmagasinet är en tillgänglig plats där alla som lever och verkar i Ljungby kommun kan samlas för att umgås, samtala, vara aktiva eller bara vara. Självklart är det kostnadsfritt.

Även andra aktörer anordnar många aktiviteter i Ljungby kommun, flera är gratis. Titta in på Visit Ljungby för att se var som är på gång!

Du kan hjälpa till!

Är du intresserad av att hjälpa oss att få ett bättre samhälle? Här finns några förslag på hur du kan engagera dig:

  • Genom att engagera dig i människor som behöver stöttning, exempelvis som familjehem, god man, rastfadder (länk: gör en insats).
  • Träffas och umgås på Mötesplats Godsmagasinet (länk: Godsmagasinet)
  • Engagera dig i en förening (länk: föreningsregister)
  • Hjälp lokaldemokratin genom att lämna ett medborgarförslag (länk: medborgarförslag)
  • Vad tycker du om Ljungby kommun? Lämna gärna en synpunkt (länk: tyck om..)

Genom att säga Hej! till alla du möter bidrar du till ett öppet och inkluderande samhälle. Det behöver inte vara svårare än så.

Kommentera