Integration i Ljungby

För att skapa ett samhälle som inkluderar alla måste vi arbeta med integration i allt vi gör i kommunen. Integration är en del i det dagliga arbetet för alla våra handläggare, skolpersonal, brandmän, omsorgspersonal och alla andra som arbetar i kommunen.

Vi arbetar också med olika projekt och evenemang som ska få alla invånare att känna sig delaktiga och inkluderade. Exempel på sådana evenemang är ”Kul tur på bygden”, ”Sunnerboskoj”, och ”Fler ska med och fler kan mer”.

Om du vill engagera dig för integration kan du till exempel bli språkvän eller tillsammans med din förening starta ett eget projekt och söka integrationsbidrag.

Kontakt

Kommentera