Integration

Du kan bidra till integration och ett bättre samhälle genom att säga hej till alla du möter!

Integration handlar om att samhället ska fungera som en helhet och inkludera alla. Ljungby kommuns mål för arbetet med integration lyder: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle.

Naturligtvis är nyanlända och nya svenskar en viktig grupp att stötta, men det är inte bara de som behöver stöd.  Andra grupper som kan behöva uppmärksammas är exempelvis pensionärer, personer med funktionsvariationer, människor med svag ekonomi eller elever som av någon anledning har svårt i skolan.

Integration motverkar utanförskap

Om någon känner att de inte passar in, inte får vara med och känner sig utanför den stora gruppen av människor riskerar de att hamna i utanförskap. Människor som lever i ett ständigt utanförskap skapar egna grupper där de känner sig välkomna. Inom sådana grupper riskerar man att hellre göra saker som passar sin egen grupp trots att det är negativt för andra i samhället. Utanförskap kan leda till kriminella nätverk, mobbning, fanatism, hemlöshet och missbruk.

Vårt arbete med integration motverkar utanförskap. En förutsättning för att integrationen ska lyckas är att erbjuda stöttning för alla personer utifrån deras förutsättningar. Det är viktigt att satsa på integration innan grupper som inte känner sig inkluderade i samhället har etablerats.

Integration och nyanlända

Som ny i Sverige kan det vara svårt både med språket och att förstå hur samhället fungerar. Därför erbjuder Ljungby kommun förutsättningar för att snabbt lära sig svenska, förstå vilka myndigheter man ska vända sig till i olika frågor och vilka rättigheter och skyldigheter man har i samhället.

Integration i Ljungby kommun

För att skapa ett samhälle som inkluderar alla måste vi arbeta med integration i allt vi gör i kommunen. Integration är en del i det dagliga arbetet för alla våra handläggare, skolpersonal, brandmän, omsorgspersonal och alla andra som arbetar i kommunen.

Vi arbetar också med olika projekt och evenemang som ska få alla invånare att känna sig delaktiga och inkluderade. Exempel på sådana evenemang är ”Kul tur på bygden”, ”Sunnerboskoj”, och ”Fler ska med och fler kan mer”.

Om du vill engagera dig för integration kan du till exempel bli språkvän eller tillsammans med din förening starta ett eget projekt och söka integrationsbidrag.

Kontakt

Kommentera