Integration - ett samhälle för alla

Genom att säga hej till alla du möter bidrar du till ett öppet och inkluderande samhälle. Det behöver inte vara svårare än så.

Integration handlar om att samhället ska fungera som en helhet och inkludera alla. Ljungby kommuns mål för arbetet med integration lyder: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle.

Nyanlända och nya svenskar en viktig grupp att stötta, men det är inte bara de som behöver stöd.  Andra grupper som kan behöva uppmärksammas är exempelvis pensionärer, personer med funktionsvariationer, människor med svag ekonomi eller elever som av någon anledning har svårt i skolan.

Genom att inkludera alla i samhället, och i allt vi gör, kan vi motverka att människor känner sig utanför, så kallat utanförskap. Utanförskap kan leda till kriminella nätverk, mobbning, fanatism, hemlöshet och missbruk.

Vad gör Ljungby kommun?

För att skapa ett samhälle som inkluderar alla måste vi arbeta med integration i allt vi gör i kommunen. Integration är en del i det dagliga arbetet för alla  som arbetar i kommunen.

Ljungby kommun gör flera insatser för att stödda utrikesfödda med det svenska språket och få in en fot i arbetslivet.

Vi arbetar även med olika projekt och evenemang som ska få alla invånare att känna sig delaktiga och inkluderade.  

På sommaren sker mycket gratis runt om i kommunen. Sunnerboskoj  turnerar runt med sina sommarlovsaktiviteter för barn och unga, och Kultur på Bygden arrangerar allsång, konserter och mycket annat på flera orter.

Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis på samma sätt du lånar hos biblioteken.

Även andra aktörer anordnar många aktiviteter i Ljungby kommun, flera är gratis. Titta in på Visit Ljungby för att se var som är på gång!

Kommentera