Värdegrund

En värdegrund är de positivt laddade begrepp och uttryck som beskriver vårt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har gentemot de personer vi möter i vårt arbete.

Syftet med en värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. En värdegrund kan också sägas vara en vägledning för hur vi ska bemöta varandra. 

Vi är öppna, vi är framåt och vi vill

Vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det är vår värdegrund.

Vi är öppna betyder att:

 • Vi är ärliga och håller vad vi lovar
 • Vi är lyhörda
 • Vi visar varandra respekt
 • Vi löser det tillsammans

Vi är framåt betyder att:

 • Vi är modiga och kreativa
 • Vi agerar
 • Vi lär av erfarenheter och vår omvärld
 • Vi tänker långsiktigt 

Vi vill, betyder att:

 • Vi tar ansvar och ser till helheten
 • Vi har service i fokus
 • Vi utvecklar och tillvaratar kompetens
 • Vi krånglar inte till det

Våra möten ska präglas av att:

 • Vi möter alla med empati och respekt.
 • Vi strävar efter att upprätthålla förtroendefulla relationer.
 • Vi är lyhörda och intresserade.
 • Vi är varandras arbetsmiljö och vi hjälps åt för att klimatet på jobbet ska vara positivt och välkomnande.
 • Vi håller frågan om ett gott bemötande aktuell genom att regelbundet ta upp den vid arbetsplatsträff

Kommentera