Valnämnden

En valnämnd finns i varje kommun och är lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att genomföra val riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige samt Europaparlamentet.

Valnämndens ansvarsområden:

  • Utse och utbilda röstmottagare.
  • Se till att det finns vallokaler.
  • Förtidsröstning.
  • Preliminära rösträkningen av rösterna dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Ledamöter

Lars Solling (L), ordförande
Lars-Åke Långh (S), vice ordförande

Övriga ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

Kommentera