Vallokaler

Det står på ditt röstkort vilken vallokal du ska gå till för att rösta på valdagen. I vallokalen finns röstmottagare. Deras uppgift är att kontrollera identitet, ta emot rösterna och att lägga den i valurnan.

Vallokaler har öppet kl. 8.00-20.00 på valdagen. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Du gör i ordning din röst bakom en skärm. Sedan lämnar du över dina kuvert med valsedlarna till röstmottagarna. De antecknar att du har röstat och lägger sedan ner kuverten i valurnan medan du ser på.

Här ser du samtliga vallokaler i Ljungby kommun. De lokaler som är markerade i fetstil är nya lokaler.

 • Distrikt Annerstad-Angelstad-Bolmsö: Angelstadskolan, gymnastiksalen
 • Distrikt Berga Väst: Bergalyckans förskola, lekhallen
 • Distrikt Berga Öst-Vittaryd: Åbyskolan, foajén
 • Distrikt Hamneda-Kånna-Södra Ljunga: Kånna församlingshem
 • Distrikt Lidhult-Vrå-Torpa: Björkäng, skolmatsalen, källarplan
 • Distrikt Ljungby- Annelund: Kungshögsskolan, foajén
 • Distrikt Ljungby- Astrad: Astradskolan, foajén
 • Distrikt Ljungby- Brunnsgården: Brunnsgården, samlingssalen
 • Distrikt Ljungby- Ekebacken: Ekebackenskolan, ateljén
 • Distrikt Ljungby- Hammaren: Godsmagasinet
 • Distrikt Ljungby- Hjortsberg: Hjortsbergsskolan, matsalen
 • Distrikt Ljungby- Ljungsätra: Ljungsätra, samlingssalen
 • Distrikt Ljungby- Stensberg: Stensbergsskolan, matsalen
 • Distrikt Ryssby-Agunnaryd: Västanå, matsalen

Särskilda röstmottagningsställen under valdagen

Under valdagen finns ett antal särskilda röstmottagningsställen. De har öppet kl. 10-16.

Distrikt Annerstad-Angelstad-Bolmsö

 • Bolmsö: Bolmsöskolan, matsalen
 • Annerstad: Kyrkskolan

Distrikt Berga Öst-Vittaryd

 • Vittaryd: Vittarydskolan, gymnastiksalen

Distrikt Hamneda-Kånna-Södra Ljunga

 • Hamneda: Hamnedaskolan, gymnastiksalen
 • Södra Ljunga: Södra Ljunga Bygdegård

Distrikt Lidhult-Vrå-Torpa

 • Torpa: Torpa Bystuga
 • Vrå: Vrågården

Distrikt Ryssby-Agunnaryd

 • Agunnarydskolan, matsalen

Kommentera