Val 2018

Söndagen den 9 september är det val i Sverige. Då har du möjlighet att rösta fram dina representanter till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Sverige är en representativ demokrati. Det betyder att du som invånare väljer vilka som ska ha rätt att fatta politiska beslut genom att rösta på det parti som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter.

Den 9 september är det val till:

  • riksdagen
  • landstingsfullmäktige (regionfullmäktige i Region Kronoberg)
  • kommunfullmäktige

Får jag rösta?

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare
  • är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige

Du har rösträtt i valet till kommunfullmäktige samt regionfullmäktige om du senast på valdagen fyller 18 år och uppfyller något av nedanstående:

  • är folkbokförd i kommunen eller länet
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge

Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Röstkort och vallokal

Valmyndigheten kommer att skicka röstkort till alla som får rösta ungefär 18 dagar före valet. Kom ihåg att ta med ditt röstkort och identifikationshandling till vallokalen.

På röstkortet står i vilken vallokal du ska rösta på valdagen. Du kan också rösta i förtid på ett antal platser i kommunen eller i andra kommuner. Du kan även rösta i förväg.
Här ser du i vilka lokaler du kan förhandsrösta.

För dig som inte kan ta dig till röstmottagningsställe/vallokal

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får, om de begär det, lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare. De kallas även för ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal. Om väljaren begär hjälp med att göra iordning sin röst är de ambulerande röstmottagarna skyldiga att hjälpa väljaren. Röstmottagare har tystnadsplikt.

Så här gör du för att få hjälp

Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster under 18 dagar före valet, det vill säga under samma tid som förtidsröstning sker. För att få hjälp av en ambulerande röstmottagare ska du ringa till valnämnden som hjälper dig att boka en tid. Du kan boka tid från och med den 22 augusti.

Du ska ha ditt röstkort och id-handling tillgängliga. Om du inte hittar ditt röstkort kan du be röstmottagarna att ta med ett dublettröstkort till dig.

Om du har fler frågor

Valmyndigheten ansvarar för genomförande av val. I Ljungby kommun är det valnämnden som är ansvarig för det praktiska genomförandet. Har du frågor om genomförandet av valet så hör gärna av dig till Eva-Marie Norén Holgersson som är ansvarig tjänsteman eller till någon i valnämnden.

På Valmyndighetens webbplats hittar du mer information

Kontakt

Kommentera