Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att alla som vistas i kommunen har social och ekonomisk trygghet, jämlika levnadsvillkor samt att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet.

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst, för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter.

Ansvar

Socialnämnden ansvarar för

  • omsorg om personer med funktionshinder: servicebostäder, daglig verksamhet, personlig assistans och psykiatri
  • individ- och familjeomsorg: utredning, behandling, flyktingverksamhet och missbruksarbete och försörjningsstöd
  • äldreomsorg: särskilt boende och hemtjänst
  • kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel, serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Sammanträdesdagar

Nämndens sammanträdesdagar hittar du på sidan Kallelser och protokoll.

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

E-post: socialnamnden@ljungby.se

Kontakt

Kommentera