titelbild

Överförmyndarnämnden

I alla kommuner finns det antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Ljungby kommun finns en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämndens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över förvaltare, förmyndare och gode män och efter ansökan eller anmälan utreda behov av god man eller förvaltare. Förmyndare, förvaltare respektive god man är ställföreträdare för personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter och överförmyndarnämnden ska motverka att dessa personer drabbas av rättsförluster.

Överförmyndarnämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontakt

Kommentera