titelbild

Miljö- och byggnämnden

Ansvar

Miljö- och byggnämnden ansvarar för att

  • utföra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och ha den närmaste tillsynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL).
  • utföra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken (MB).
  • övriga uppgifter som enligt lag med föreskrifter ska utföras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet eller miljö- och hälsoskyddsområdet.

Sammanträdesdagar

Nämndens sammanträdesdagar hittar du på sidan Kallelser och protokoll.

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

E-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se

Kontakt

Kommentera