titelbild

Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux och svenskundervisning för invandrare.

Nämnden ansvarar också för LSS-insatser för barn och ungdomar under 18 år. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utskott

Barn- och utbildningsnämnden har ett arbetsutskott som bereder alla ärenden och fattar beslut inom vissa ansvarsområden.

Sammanträdesdagar

Nämndens sammanträdesdagar hittar du på sidan Kallelser och protokoll.

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.
E-post: barn.och.utbildningsnamnden@ljungby.se

Kontaktpolitiker

Alla nämndens verksamheter har kontaktpolitiker knutna till sig. Kontaktpolitiker utses för varje mandatperiod.

Kontakt

Kommentera