Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll publiceras via tjänsten Insyn. På Insyn presenterar vi även kommande sammanträdesdatum. När nämndens dagordning (kallelse) är publicerad presenteras tid och plats för sammanträdet.  

Via Insyn har du möjlighet att prenumerera på kallelser och protokoll. Med Insyn får du också hjälp att bevaka dina intresseområden.

Justerade protokoll

När ett protokoll har justerats publiceras det på Insyn och ett anslag om detta publiceras på kommunens anslagstavla. Anslaget anger att protokollet är justerat, var det finns och under vilken tid det går att överklaga (så kallad laglighetsprövning). 

Läs mer om överklaganden på webbsidan Överklagande. Där står om olika typer av överklagande och hur det går till.

Kontakt

Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar 2018

29 januari
26 februari
23 april
28 maj
18 juni
27 augusti
24 september
15 oktober
5 november
26 november
17 december

Kommunstyrelse

Sammanträdesdagar 2017

10 januari
7 februari
14 mars
4 april
9 och 30 maj
15 augusti
12 september
10 oktober
14 november
5 december

Sammanträdesdagar 2018

16 januari
13 februari
13 mars
10 april
8 maj
5 juni
14 augusti
11 september
9 oktober
13 november
4 december

 

Kommunstyrelse AU

Sammanträdesdagar 2017

24 januari
28 februari
28 mars
25 april
18 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

Sammanträdesdagar 2018

30 januari
27 februari
20 mars
24 april
22 maj
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
27 november
18 december

 

Personal-och arbetsmarknadsutskott

8 januari
5 februari
5 mars
9 april (inställt)
7 maj
18 juni
3 september
1 oktober
5 november
3 december

 

Teknisk nämnd

9 januari
6 februari
6 mars
3 april
2 maj
12 juni
4 september
2 oktober
6 november

 

Teknisk nämnd AU

23 januari
26 februari
19 mars
17 april
15 maj
21 augusti
18 september
19 oktober
20 november
11 december

 

Barn- och utbildningsnämnd

24 januari
14 februari
21 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

 

Barn- och utbildningsnämnd AU och gymnasieutskott

10 och 31 januari
7 mars
11 april
16 maj
4 juni
15 augusti
12 september
10 oktober
7 och 28 november

 

Kultur- och fritidsnämnd

Sammanträdesdagar 2018

14 februari
21 mars
18 april
23 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

Kultur- och fritidsnämnd AU

Sammanträdesdagar 2018

30 januari
7 mars
4 april
9 maj
5 juni
15 augusti
12 september
10 oktober
7 november
5 december

Miljö- och byggnämnd

Sammanträdesdagar 2017

1 februari
1 och 22 mars
19 april
17 maj
21 juni
30 augusti
4 och 25 oktober
29 november
20 december

Sammanträdesdagar 2018

7 februari
7 mars
4 april
2 maj
30 maj
27 juni
5 september
3 oktober
7 november
28 november
19 december

 

Miljö- och byggnämnd AU

24 januari
28 februari
21 mars
18 april
16 maj
13 juni
22 augusti
19 september
24 oktober
14 november
5 december 

Socialnämnd

Sammanträdesdagar 2018

24 januari

22 februari

21 mars

18 april

30 maj

20 juni

29 augusti

26 september

17 oktober

28 november

12 december

 

 

 

Socialnämnd AU

Sammanträdesdagar 2018

17 januari

14 februari

28 februari

14 mars

11 april

2 maj

23 maj

14 juni

8 augusti

22 augusti

12 september

10 oktober

31 oktober

14 november

5 december

 

 

 

Överförmyndarnämnden

18 januari
15 mars
17 maj
16 augusti
18 oktober
13 december

 

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet

16 mars
23 november

Tillgänglighetsrådet AU

2 mars
11 maj
17 augusti
5 oktober
7 december

 

 

Pensionärsrådet

21 maj
1 oktober
3 december

 

Brottsförebyggande rådet

15 februari
3 maj
6 september
8 november

 

Kommentera