Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll publiceras via tjänsten Insyn. På Insyn presenterar vi även kommande sammanträdesdatum. När nämndens dagordning (kallelse) är publicerad presenteras tid och plats för sammanträdet.  

Via Insyn har du möjlighet att prenumerera på kallelser och protokoll. Med Insyn får du också hjälp att bevaka dina intresseområden.

Justerade protokoll

När ett protokoll har justerats publiceras det på Insyn och ett anslag om detta publiceras på kommunens anslagstavla. Anslaget anger att protokollet är justerat, var det finns och under vilken tid det går att överklaga (så kallad laglighetsprövning). 

Läs mer om överklaganden på webbsidan Överklagande. Där står om olika typer av överklagande och hur det går till.

Kontakt

Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar 2019

28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

Kommunstyrelse

Sammanträdesdagar 2019

15 januari
12 februari
18 februari (extra)
12 mars
16 april
14 maj
4 juni
13 augusti
10 september
15 oktober
12 november
3 december

 

Kommunstyrelse AU

Sammanträdesdagar 2019

29 januari
26 februari
26 mars
30 april
21 maj
18 juni
27 augusti
24 september
29 oktober
19 november
17 december

 

Personalutskottet

Sammanträdesdagar 2019

5 februari
5 mars
2 april
6 maj
3 juni
2 september
7 oktober
4 november
2 december

 

Teknisk nämnd

Sammanträdesdagar 2019

22 januari
13 februari
19 mars
23 april
28 maj
25 juni
3 september
8 oktober
5 november
4 december

 

Teknisk nämnd AU

Sammanträdesdagar 2019

5 februari
5 mars
9 april
7 maj
11 juni
20 augusti
22 oktober
20 november
16 december

 

Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdagar 2019

23 januari
13 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

 

Barn- och utbildningsnämnd AU

Sammanträdesdagar 2019

9 januari
6 februari
13 mars
10 april
8 maj
5 juni
14 augusti
11 september
9 oktober
6 november
4 december

 

Kultur- och fritidsnämnd

Sammanträdesdagar 2019

23 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

Kultur- och fritidsnämnd AU

Sammanträdesdagar 2019

13 februari
13 mars
10 april
8 maj
5 juni
14 augusti
11 september
9 oktober
6 november
4 december

Miljö- och byggnämnd

Sammanträdesdagar 2019

13 februari
20 mars
24 april
28 maj
26 juni
4 september
2 oktober
30 oktober
27 november
18 december

 

Miljö- och byggnämnd AU

30 januari
6 mars
10 april
15 maj
12 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
4 december 

Socialnämnd

Sammanträdesdagar 2019

16 januari
20 februari
20 mars
17 april
22 maj
19 juni
28 augusti
25 september
16 oktober
27 november
11 december

 

 

 

Socialnämnd AU

Sammanträdesdagar 2019

23 januari
27 februari
13 mars
3 april
24 april
15 maj
11 juni
7 augusti
4 september
9 oktober
30 oktober
13 november
 december

 

 

 

Gemensamma överförmyndarnämnden

18 januari
15 mars
17 maj
16 augusti
18 oktober
13 december

 

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet

16 mars
23 november

Tillgänglighetsrådet AU

2 mars
11 maj
17 augusti
5 oktober
7 december

 

 

Pensionärsrådet

21 maj
1 oktober
3 december

 

Brottsförebyggande rådet

28 februari
16 maj
5 september
14 november

 

Kommentera