Slutbehandlade förslag 2020

Placera ett vattenspel vid Elverksbron (eller annan plats i Lagaån)
Inkom den 22 januari 2020
Tekniska nämnden fattade beslut den 8 september 2020.

Bygg en cykelväg på östra sidan av rondellen på Rosendalsområdet
Inkom den 11 december 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 8 september 2020.

Gör ett belyst övergångsställe på John Lagers väg vid Byagårdsvägens utfart över mot Klotvägen.
Inkom den 4 november 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 8 september 2020.

 Sveriges mest avmålade stad... och konsten att synliggöra den
Inkom den 11 februari 2019
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 2 september 2020.

Det ska vara valfritt att välja skoltillhörighet Angelstad eller Bolmsö för Hölminges barn
Inkom den 23 oktober 2019
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 26 februari 2020.

 Hölminge ska tillhöra Angelstad skolområde och därmed Ljungbys högstadieskolor

Inkom den 15 oktober 2019
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 26 februari 2020.

Bygg ingen skola på Bolmsö, Tannåker eller åt det hållet.
Inkom den 10 oktober 2019
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 26 februari 2020.

Bygg den planerade högstadieskolan på Favörs gamla parkering
Inkom den 10 oktober 2019
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 25 mars 2020.

Låt barnen i Hölminge gå i Angelstad för större trygghet och mindre miljöpåverkan då man slipper hämtning på förskolan i Bolmsö under fem års tid
Inkom den 4 oktober 2019
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 26 februari 2020.

Förbjud fordonstrafik och parkering under nattetid på Oxtorget
Inkom: den 30 augusti 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 10 januari 2020 

Bygg ett nytt kommunhus och samla all kommunal verksamhet under ett tak. Bygg huset mitt i centrum i stället för biblioteket.
Inkom den 3 januari 2018.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 14 januari 2020

Bilda ett centrum för barnteater och kultur på Kajsa Kavat
Inkom den 25 februari 2020
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 17 juni 2020

Ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter. Gör Janssons ängar till en bilfri åpark.
Inkom en 14 maj 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 juni 2020

Ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter. Anlägg bryggor i centrala Ljungby
Inkom en 14 maj 2019.
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 juni 2020

Förläng gång- och cykelvägen utanför Åbrinken i Lagan
Inkom den 4 juli 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 juni 2020.

Placera ett låsbart cykelställ vid busshållplatsen i Kånna för att förhindra stölde
Inkom den 27 november 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 juni 2020.

Sätt upp skyltar om att cyklister inte har företräde när man cyklar över gata eller övergångsställen
Inkom den 9 december.
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 juni 2020.

Ordna en ställplats för husbilar i centrala Ljungby. På ytan som finns sydost om Granngården vid Lagaån. 
Inkom den 25 mars 2019
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 juni 2020.

Utred behovet av resursskola 
Inkom den 27 februari 2018. 
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 27 maj 2020. 

Placering av högstadieskola på Favörs gamla parkering
Inkom den 1 oktober 2019.
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 25 mars 2020.

Förbjud fordonstrafik och parkering nattetid på Oxtorget 
Inkom den 30 augusti 2019.
Tekniska nämnden fattade beslut den 10 januari 2020. 

Bygg nytt kommunhus 
Inkom den 3 januari 2018.
Kommunstyrelsen fattade beslut  den 14 januari 2020. 

Invånare i Hölminge vill att barnen ska gå i skola på annan ort
Inkom den 4 oktober 2019.
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 26 februari 2020.

Åtgärda höga ljudnivåer på Oxtorget på kvällar och nätter
Inkom den 21 januari 2020.
Tekniska nämnden fattade beslut den 26 februari 2020.

Kommentera