titelbild

Slutbehandlade förslag 2016

Lekplats i centrala Ljungby.
Inkom den 30 september 2016.
Tekniska nämnden fattade beslut den 29 november 2016

Nr 1. Använd alternativet med "kotunnel" som korsar väg 25  för att ansluta cykelvägen från Lagan till Sickingevägen
Inkom den 18 november 2015
Tekniska nämnden fattade beslut den 29 november 2016

Nr 2. Använd alternativet med "kotunnel" som korsar väg 25  för att ansluta cykelvägen från Lagan till Sickingevägen
Inkom den 20 november 2015
Tekniska nämnden fattade beslut den 29 november 2016

Angående cykelbana vid 25.an i Tutaryd. Bygg en tunnel eller bro till andra sidan vägen.
Inkom den 24 november 2015
Tekniska nämnden fattade beslut den 29 november 2016

Smalna av Märta Ljungbergsvägen utmed lasarettet och Hotell Linnéa och skapa en avlastningsficka för hotellets gäster och gods.
Inkom den 24 augusti 2015
Tekniska nämnden fattade beslut den 29 november 2016

Förändra färdtjänstreglerna eller utöka kommunens fordonsenhet med minibussar.
Inkom den 1 februari 2016.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 15 november 2016

Inför permanent parkeringsförbud på bägge sidor av Harabergsgatan förutom vid redan markerade platser. Inkom den 20 maj 2016.
Tekniska nämnden fattade beslut den 7 november 2016

Adventsdekorationer längs med Storgatan och Kungsvägen i Ryssby
Inkom den 24 maj 2016.
Tekniska nämnden fattade beslut den 7 november 2016. 

Fria busskort till alla skolungdomar
Inkom den 24 maj 2016.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 11 oktober 2016.

Bygg en cykelväg på östra sidan vid rondellen vid Rosendalsområdet.
Inkom den 17 maj 2016.
Tekniska nämnden fattade beslut den 4 oktober 2016.

Cykel/gångväg på Bräkentorpsvägen.Sänkt hastighet till 50 km/h på hela sträckan.
Inkom den 23 mars 2016. 
Tekniska nämnden fattade beslut den 4 oktober 2016.

Bygg en stor lekplats för barn i alla åldrar.
Inkom som E-förslag den 26 september 2015 (52 underskrifter)
Tekniska nämnden fattade beslut den 4 oktober 2016.

Bygg en stor fin lekpark i Ljungby.
Inkom den 18 juni 2015.
Tekniska nämnden fattade beslut den 4 oktober 2016.

Utökade bussturer mellan Ljungby och Södra Ljunga.
Inkom den 17 december 2015.
Kommunstyrelsen tog beslut den 13 september 2016.

Utred frågan om strategi för att öka andelen byggnationer med trästomme inom kommunens påverkansområde
Inkom den 1 september 2015.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 16 augusti 2016.

Iordningställ minnestavlor om torvkolsanläggningen i Kronoskogen
Inkom den 6 juli 2015.
Kultur-och fritidsnämnden fattade beslut den 22 juni 2016.

Förse hemtjänstens och nattpatrullens tillhandahållna kläder med reflexer!
Inkom den 15 januari 2016.
Socialnämnden fattade beslut den 15 juni 2016.

Servera barnen äkta smör vis skolmåltiderna.
Inkom den 22 maj 2015.
Tekniska nämnden fattade beslut den 14 juni 2016.

Återträff för "gamla Ljungbybor" vid Ljungbys 80-årsfirande.
Inkom den 9 oktober 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningen fattade beslut den 27 april 2016.

Samnyttjande av kommunens resurser.
Inkom den 1 december 2015.
Tekniska nämnden fattade beslut den 19 april 2016.

Gör ett separat omklädnings- och duschrum för funktionshindrade i direkt anslutning till badet i Sunnerbohallen.
Inkom den 24 november 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningen fattade beslut den 23 mars 2016.

Åtgärda de dåliga trottoarerna i Lidhult
Inkom den 31 mars 2015.
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 mars 2016.

Åtgärda de dåliga gatorna i Kånna
Inkom den 20 juli 2015.
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 mars 2016.

Långtidsparkering i Ljungby tätort
Inkom den 15 juni 2015.
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 mars 2016.

Flytta 80 km/h-skylten 500 meter längre upp på väg 124 efter rondellen i Ljungby mot Älmhult
Inkom den 20 oktober 2015.
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 mars 2016.

Se till att hastigheten hålls på väg 25 mellan Myreborondellen och Sickingekorsningen förslagsvis genom fartkameror
Inkom den 20 oktober 2015.
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 mars 2016.

Ta bort fartbulorna framför Hjortsbergskolan och ersätt dem med skyltar 30 km gräns (som på M Ljungbergsvägen framför Kungshögskolan)
Inkom 16 juli 2015.
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 mars 2016.

Bygg hastighetsdämpande refug på Märta Ljungbergsvägen
Inkom den 3 augusti 2015.
Tekniska nämnden fattade beslut den 15 mars 2016.

Toaletter i Kronoskogen och på Hälsans stig
Inkom den 10 juni 2015.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 9 februari 2016.

Flytta torghandeln till Stora Torg
Inkom den 3 juni 2015.
Tekniska nämnden fattade beslut den 19 januari 2016.

Ta fram paraplyer med Ljungbymotiv
Inkom den 4 juni 2015.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 21 januari 2016.

Kommentera