Slutbehandlade förslag 2020

Placering av högstadieskola på Favörs gamla parkering
Inkom den 1 oktober 2019.
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 25 mars 2020.

Förbjud fordonstrafik och parkering nattetid på Oxtorget 
Inkom den 30 augusti 2019.
Tekniska nämnden fattade beslut den 10 januari 2020. 

Bygg nytt kommunhus 
Inkom den 3 januari 2018.
Kommunstyrelsen fattade beslut  den 14 januari 2020. 

Invånare i Hölminge vill att barnen ska gå i skola på annan ort
Inkom den 4 oktober 2019.
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 26 februari 2020.

Kommentera