titelbild

Slutbehandlade förslag 2019

Här publiceras de medborgarförslag som har besvarats under 2019.

Evenemang för kommunens hjältar
Inkom den 3 januari 2019
Kommunstyrelsen fattade beslut den 14 maj 2019.

Enkelrikta Storgatan och stäng av trafik vid Bergagatan in mot centrum
Inkom den 15 juni 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 23 april 2019

Beskär kantstenen på trottoarerna.
Inkom 22 augusti 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 23 april 2019.

Medborgarförslag om resor för elever
Inkom den 20 september 2018
Kommunstyrelsen fattade beslut den 16 april 2019

Medborgarförslag om tömning till husbilar
Inkom den 24 september 2018
Kommunstyrelsen fattade beslut 12 mars 2019

Medborgarförslag om att sänka hstigheten till 30 km/h i alla villaområden
Inkom den 20 juli 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 19 mars 2019

Medborgarförslag om ny infart vid Bredemad
Inkom den 15 juni 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 19 mars 2019

Medborgarförslag om belysning i väntkurer vid Östraby och Myrebo
Inkom den 16 februari 2018
Tekniska nämnden fattade beslut 22 januari 2019

Kommentera