titelbild

Slutbehandlade förslag 2019

Här publiceras de medborgarförslag som har besvarats under 2019.

Medborgarförslag om resor för elever
Inkom den 20 september 2018
Kommunstyrelsen fattade beslut den 16 april 2019.

Belysning i väntkurer vid Östraby och Myrebo
Inkom den 16 februari 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 22 januari 2019. 

Medborgarförslag om tömning till husbilar
Inkom den 24 september 2018
Kommunstyrelsen fatta beslut den 12 mars 2019.

Medborgarförslag om att sänka hastigheten till 30 km/h i alla villaområden
Inkom den 20 juli 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 19 mars 2019.

Medborgarförslag om att sätta upp en stoppskylt istället för väjningsplikt
Inkom den 24 juli 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 19 mars 2019.

Medborgarförslag om ny infart vid Bredemad
Inkom den 15 juni 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 19 mars 2019.

Belysning i väntkurer vid Östraby och Myrebo
Inkom den 16 februari 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 22 januari 2019. 

Kommentera