Slutbehandlade förslag 2018

Här publiceras de medborgarförslag som har besvarats under 2018.

Sätt upp en avståndskylt på torget till olika besöksmål
Inkom den 17 april 2018
Kultur och fritidsnämnden fattade beslut den 19 december 2018.

Döp om Sunnerbovallen till Fanny Roos Arena
Inkom 13 september 2018.
Kultur- och fritidnämnden fattade beslut den 19 december 2018.

Utred behovet av resursskola för barn i skolådern mellan årskurs 0-9 som är inom ramarna för autism-spektrat och ADHD.
Inkom den 27 februari 2018.
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut 2018-12-12.

Förbätta lekparken på Hulanvägen i Lagan.
Inkom den 29 maj 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 26 november 2018

Asfaltera cykelväg mellan Vittaryd och Lagan
Inkom den 19 mars 2018
Tekniska nämnden fattade beslut den 26 november 2018

Förändra användningen av utrymmena i Ljungby Arena
Inkom den 19 januari 2018.
Tekniska nämnden fattade beslut den 26 november 2018.

Bygg en cykelväg längs väg 25 mellan Trollestorpsvägen och Stackardsvägen
Inkom den 24 maj 2018.
Tekniska nämnden fattade beslut den 26 november 2018.

Låt en del av cykelvägen vara grusad som ridled vid projektering av nya cykelvägar
Inkom den 16 oktober 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut 2018-11-26.

Sätt upp fler farthinder på Tunagatan i Ryssby
Inkom den 25 juli 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 26 november 2018.

Låt alla barn, oavsett om deras närmaste skola är en kommunal skola eller en friskola, få rätt till skolskjuts ordnad eller betald av Ljungby kommun.
Inkom den 7 maj 2018.
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 24 oktober 2018

Ge elever möjlighet att åka med senare skolskjuts
Inkom den 30 november 2017.
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 24 oktober 2018.

Stäng av Skånegatan
Inkom den 23 november 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Farthinder vid korsningen Björkstigen-Torsgatan
Inkom den 15 juni 2018.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Snöröjning och sandning av cykelväg
Inkom den 28 december 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Belysning på cykelväg mellan Lagan och Ljungby
Inkom den 21 oktober 2017 och den 29 september 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Möjlighet att lämna avfall på Bredemad utan avgift
Inkom den 24 januari 2018.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Sänkt hastighetsgräns på Tegnérgatan och Fjällgatan
Inkom den 18 april 2018.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Hundrastgård vid Strömgatan
Inkom den 24 januari 2018.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Ställplats för husbilar i Ljungby
Inkom den 21 mars 2018.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 9 oktober 2018

Förbättra grönområdet utmed Kungsgatan nedanför Granngården mot Lagaån
Inkom den 29 maj 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 4 september 2018.

Inrätta en IT-fixarhjälp för äldre liknande den i Markaryds kommun.
Inkom den 23 januari 2018.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 5 juni 2018

Bevilja integrationsbidrag till ideel verksamhet som bedriver integrationsprojekt.
Inkom den 18 december 2017.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 8 maj 2018

Ordna med bra belysning utanför Ryssby simhall och skolan.
Inkom den 27 november 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 5 maj 2018.

Placera ut stora blomkrukor som farthinder på vägen när man kommer in till Dörarps samhälle söderifrån.
Inkom den 17 maj 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 5 maj 2018.

Bygg en gång-och cykelväg från Åbyskolan till korsningen Åbyvägen/Torlarpsvägen.
Inkom den 5 april 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 5 maj 2018.

Säkrare miljö för barn som cyklar och går till och från Stensbergsskolan.
Inkom den 22 mars 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 5 maj 2018.   

Ge riktade bidrag till föreningar för inköp av robotgräsklippare
Inkom den 14 september 2017.
Kultur- och fritidsnämnden för beslut den 18 april 2018

Bygg minireningsverk vid Bolmen
Inkom den 29 maj 2017 
Tekniska nämnden fattade beslut den 6 mars 2018

Låt nyanlända, som är i behov av bostad, bo på övervåningen i Eskilsgården, Gamla Torg.
Inkom 1 november 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 6 mars 2018

Ge ungdomarna i kommunen  gratis busskort som gäller dygnet runt.
Inkom den 20 november 2017
Kommunstyrelsen fattade beslut den 13 februari 2018

Hållplats vid simhallen med Närtrafik Ljungby
Inkom 25 oktober 2017
Kommunstyrelsen fattade beslut den 13 februari 2018

Laddningsstationer för mobiler
Inkom den 10 oktober 2017.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 16 januari 2018

Skapa en hundpark i Kronoskogen.
Inkom den 29 maj 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 9 januari 2018

Kommentera