titelbild

Slutbehandlade förslag 2018

Stäng av Skånegatan
Inkom den 23 november 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Farthinder vid korsningen Björkstigen-Torsgatan
Inkom den 15 juni 2018.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Snöröjning och sandning av cykelväg
Inkom den 28 december 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Belysning på cykelväg mellan Lagan och Ljungby
Inkom den 21 oktober 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Möjlighet att lämna avfall på Bredemad utan avgift
Inkom den 24 januari 2018.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Sänkt hastighetsgräns på Tegnérgatan och Fjällgatan
Inkom den 18 april 2018.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Hundrastgård vid Strömgatan
Inkom den 24 januari 2018.
Tekniska nämnden fattade beslut den 2 oktober 2018

Ställplats för husbilar i Ljungby
Inkom den 21 mars 2018.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 9 oktober 2018

Inrätta en IT-fixarhjälp för äldre liknande den i Markaryds kommun.
Inkom den 23 januari 2018.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 5 juni 2018

Ordna med bra belysning utanför Ryssby simhall och skolan.
Inkom den 27 november 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 5 maj 2018.

Placera ut stora blomkrukor som farthinder på vägen när man kommer in till Dörarps samhälle söderifrån.
Inkom den 17 maj 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 5 maj 2018.

Bygg en gång-och cykelväg från Åbyskolan till korsningen Åbyvägen/Torlarpsvägen.
Inkom den 5 april 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 5 maj 2018.

Säkrare miljö för barn som cyklar och går till och från Stensbergsskolan.
Inkom den 22 mars 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 5 maj 2018.   

Ge riktade bidrag till föreningar för inköp av robotgräsklippare
Inkom den 14 september 2017.
Kultur- och fritidsnämnden för beslut den 18 april 2018

Bygg minireningsverk vid Bolmen
Inkom den 29 maj 2017 
Tekniska nämnden fattade beslut den 6 mars 2018

Låt nyanlända, som är i behov av bostad, bo på övervåningen i Eskilsgården, Gamla Torg.
Inkom 1 november 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 6 mars 2018

Ge ungdomarna i kommunen  gratis busskort som gäller dygnet runt.
Inkom den 20 november 2017
Kommunstyrelsen fattade beslut den 13 februari 2018

Hållplats vid simhallen med Närtrafik Ljungby
Inkom 25 oktober 2017
Kommunstyrelsen fattade beslut den 13 februari 2018

Laddningsstationer för mobiler
Inkom den 10 oktober 2017.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 16 januari 2018

Skapa en hundpark i Kronoskogen.
Inkom den 29 maj 2017.
Tekniska nämnden fattade beslut den 9 januari 2018

Kommentera