titelbild

Slutbehandlade förslag 2015

Här publiceras de medborgarförslag som har besvarats under 2015.

Gjut en skatepark vid nya Arenan (Kv Fritiden)
Inkom den 21 augusti 2015. Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 14 december 2015.

Köp eller expropriera Gashults gamla skola, sälj sedan tomten
Inkom den 6 maj 2015. Tekniska nämnden fattade beslut den 8 december 2015.

Köp tillbaka Ryssby 11:1 (Vendlas) i Ryssby.
Inkom den 21 november 2014. Tekniska nämnden fattade beslut den 8 december 2015.

Se till att det finns fem byggklara tomter i alla orter utanför Ljungby stad.
Inkom den 20 november 2014. Tekniska nämnden fattade beslut den 8 december 2015.

Uppmuntra matserveringar att bjuda på vanligt vatten
Inkom den 28 april 2015. Kommunstyrelsen fattade beslut den 1 december 2015.

Belägg gång-och cykelvägen mellan Lagan-Vittaryd-Värnamo
Inkom den 21 april 2015. Tekniska nämnden fattade beslut den 16 november 2015.

Bygg parkeringshus bakom Månens köpcentrum
Inkom den 21 januari 2015. Tekniska nämnden fattade beslut den 16 november 2015.

Belysning av återvinningsstationen i Lidhult
Inkom den 18 december 2014. Tekniska nämnden fattade beslut den 20 oktober 2015.

Bygg en gång-och cykelväg mellan Storgatan och Stallet i Lagan
Inkom den 19 maj 2015. Tekniska nämnden fattade beslut den 20 oktober 2015.

Frågor om kommunen via Smålänningen
Inkom den 30 mars 2015. Kommunstyrelsen fattade beslut den 15 september 2015.

Fiber i Lidhult
Inkom den 31 mars 2015. Kommunstyrelsen fattade beslut den 18 augusti 2015.

Gör om på Västanå för väntjänstens verksamhet
Inkom den 27 oktober 2014. Kommunstyrelsen fattade beslut den 18 augusti 2015.

Utöka återvinninsanläggningen på Bredemad
Inkom den 11 augusti 2014. Tekniska nämnden fattade beslut den 15 juni 2015.

Bygg en hundrastgård
Inkom den 18 juni 2014. Tekniska nämnden fattade beslut den 15 juni 2015.

30 km/h i Södra Ljunga hela vägen förbi affären
Inkom den 27 januari 2015. Tekniska nämnden fattade beslut den 15 juni 2015.

Driv ett tvätteri som daglig verksamhet i kommunen
Inkom den 12 december 2014. Socialnämnden fattade beslut den 27 maj 2015.

Synliggör att Ljungby har ett universitet genom att skylta på Garvarens tak
Inkom den 28 maj 2014. Kommunstyrelsen fattade beslut den 2 juni 2015.

Använd Sunnerbogymnasiets bussar inom LSS-verksamhet under helger och lov
Inkom den 11 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 20 maj 2015.

Klipp grönytorna oftare
Inkom den 2 juli 2014. Tekniska nämnden fattade beslut den 18 maj 2015.

Sluta klippa delar av grönområdena och ge humlor och bin en chans
Inkom den 1 oktober 2013. Kommunstyrelsen fattade beslut den 12 maj 2015.

Anlägg bryggor eller båtplatser i Ryssbysjön
Inkom den 8 oktober 2014. Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 20 april 2015.

Undersök behovet av att starta ett "Nattis"
Inkom den 30 oktober 2014. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut den 25 mars 2015.

Bered möjlighet för oss äldre som bor utanför Åsikten att använda träningsredskapen inomhus i Åsikten vintertid
Inkom den 4 september 2014. Tekniska nämnden fattade beslut 24 mars 2015.

Utnyttja Lagaån
Inkom den 12 november 2014. Kultur-och fritidsnämnden tog beslut den 23 februari 2015.

Gör en belyst slinga mellan Stogatan och idrottsplatsen i Ryssby
Inkom den 5 mars 2014. Tekniska nämnden fattade beslut 20 januari 2015.

Permanenta hastighetsbegränsande åtgärder utanför Harabergsgatans förskola
Inkom den 30 juni 2014. Tekniska nämnden fattade beslut 20 januari 2015.

Ta inte bort grönytor och träd vid Godsmagasinet
Inkom den 8 juli 2014. Kommunstyrelsen fattade beslut den 13 januari 2015.

Staket vid Hamnedaskolans fotbollsplan
Inkom den 12 maj 2014. Kommunstyrelsen fattade beslut den 13 januari 2015.

Anlägg en cykelväg mellan Berghemsrondellen och Rosendalsrondellen
Inkom den 26 februari 2014. Kommunstyrelsen fattade beslut den 13 januari 2015.

Kommentera