titelbild

Inkomna förslag

Här presenteras inkomna medborgarförslag. Slutbehandlade förslag finns att läsa i menyn.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 januari 2019:

Säkra övergångar för gångare och cykllister på Vislandavägen
Inkom den 4 januari 2019
Motivering: Det bör byggas säkra övergångar för cykelvägen vid Fjällgatan och vid Sollidenrondellen.

Kommunens hjältar - ett evenemang för de som gör det lilla extra i och för samhället och kommunen
Inkom den 3 januari 2019
Motivering: Det finns en gala för svenska hjältar, varför inte ta tillfället i akt att se det positiva, premiera och visa uppskattning för att hylla kommunens föreningar, företag och privatpersoner som gjort en god gärning för samhället. Använd Ljungby Arena, hyr en en välkänd konfrencier och låt lokala band uppträda och om ekonomin tillåter ett riktigt känt dragplåster. Ex. Årets livräddare, årets vän, årets idrottsprestation m.m.

Gör en isbana på torget bredvid granen, där alla som vill kan åka skridskor.
För att höja stämningen kan det spelas musik.
Inkom den 28 december 2018
Motivering: Social samvaro, utevistelse, motion och glädje.

Fira Berättarfestivalens 30-årsjublieum genom att sätta upp ny illustration eller konst vid Sagomuseet
Inkom 20 december 2018.
Motivering: Höj ribban och förnya området kring Sagomuseet när Berättarfestivalen firar 30-årsjubileum.

Bygg ett parkeringshus i flera plan på platsen mellan Månen och Betelkyrkan som idag är en parkering i markplan.
Inkom den 17 december 2018
Motivering: Med tanke på kommunens expansionsplaner behövs fler parkeringsplatser.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 17 december 2018:

Placera en refug i korsningen Ågårdsvägen/Axel Roothsgatan/ Strömgatan.
Inkom den 26 november 2018
Motivering: Det är många tillbud när folk kör Ågårdsvägen åt bägge hållen och genar i korsningen. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Belysning utmed gamla banvallen norrut från Kronoskogen
Inkom den 26 november 2018
Motivering: Cykelvägen används flitigt av både motionärer och cyklister och det skulle kännas tryggare och säkrare för alla om den vore upplyst.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 5 november 2018:

Ge halkskydd till alla som har fyllt 65 år
Inkom 24 september 2018
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till socialämnden för beslut.

Ge eleverna i Kånna och Bäck fritidskort för resor efter skoltid
Inkom 20 september 2018
Motivering: Ge eleverna i Kånna och Bäck samma rättigheter att stanna i Ljungby efter skoltid som övriga elever genom att ge dem ett fritidskort laddat med 1 resa/dag.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 24 september 2018:

Tömningsplats för husbilar i Ljungby
Inkom 4 september 2018
Motivering: Tömningsplats för gråvatten, kem. toaletter samt möjlighet till vattenpåfyllning.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Beskär kantstenen på trottoarerna.
Inkom 22 augusti 2018
Motivering: Nivåskillnaderna mellan trottoar och gata skapar bilägare flera tusenlappar med förstörda däck och fälgar.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 27 augusti 2018:

Sätt upp en Stop-skylt istället för lämna företrädesskylt när man kommer från Stationsgatan ut på Fabriksgatan.
Inkom 24 juli 2018
Motivering: Många bilar uppmärksammar inte lämna företräde utan kör bara rätt ut. Stop-skylt och kraftigt målad markering på marken skulle korsningen trafiksäkrare.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Sänk hastigheten till 30 km/h i alla villakvarter
Inkom 20 juli 2018
Motivering: Det körs alldeles för fort i bostadsområdena med lekande barn och husdjur.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Gör en rondell i korsningen Märta Ljungbergsvägen - Drottninggatan
Inkom den 10 juli 2018
Motivering: På morgonen när alla ska till skolan och till sina arbeten är det kaos och långa väntetider och köbildning. Vänstersväng är i princip omöjlig. En rondell skulle få trafiken att flyta på ett bättre och lugnare sätt.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Ändra namn på Olofsgatan till exempelvis Nedre och Övre Olofsgatan
Inkom den 19 juni 2018
Motivering: Gatan är idag delad av bland annat salutorget och busshållsplats. Krångligt att hitta rätt adress och krångligt att ta sig dit, inte minst för besökande.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Ny infart till Bredemad - Gör en fil för vänstersvängande och avfartsfil för högersvängande
Inkom den 15 juni 2018
Motivering: Ta bort den skarpa svängen på Näsvägen. Bredemads infart ligger farligt till i kurva med skymd sikt, korsning och ibland avledningstrafik från E4.an.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Enkelrikta Storgatan och stäng av trafik vid Bergagatan in mot centrum
Inkom den 15 juni 2018
Motivering: Idag används den omtalade korsningen framför Tellushuset av mycket genomgångstrafik av gammal vana.Avlasta genom att ta bort inkommande från Storgatan. Detta kan även bidra till fler p-platser i ett centrum där det blir allt färre ställen att parkera på.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Farthinder på Torsgatan mellan Björkstigen och Gästgivaregatan
Inkom den 15 juni 2018
Motivering: Flera stycken behövs för att hindra "fri hastighet". Många kör alldeles för fort.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 18 juni 2018:

Sätt upp ljussignaler vid övergångsstället över Vislandavägen mot Astradskolan
Inkom den 7 juni 2018
Motivering:I området rör sig många barn på väg till och från skolan. För att ytterligare öka deras säkerhet är en blinkande ljussignal en önsvärd åtgärd.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Förbätta lekparken på Hulanvägen i Lagan.
Inkom den 29 maj 2018
Motivering: Barnfamiljerna i Lagan ökar i antal och lekparken är populär. Gungställnigen har underlag av sand som skulle behöva bytas ut mot matta. Det har inte gjorts några förbättringar på lång tid därför vore det dags nu att åtminstone göra en åtgärd.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Bygg eller delvis bygg cykelväg längs väg 25 eller möjliggör på annat sätt för cyklister att ta sig fram mellan Trollestorpsvägen och avtagsvägen mot Stackarp.
Inkom den 24 maj 2018
Motivering: Att det även i fortsättningen ska gå att cykelpendla till och från Torpa via Skäckarp/Stackarp och till Ljungby. Främjar klimat, hälsa och ekonomi och värnar om alla medborgare, även de som bor utanför tätorten.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 maj 2018: 

Låt alla barn, oavsett om deras närmaste skola är en kommunal skola eller en friskola, få rätt till skolskjuts ordnad eller betald av Ljungby kommun.
Inkom den 7 maj 2018.

Motivering: Vi vill att alla barn i kommunen ska behandlas lika och ges samma förutsättningar till utbildning.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Dela på kultur- och fritidsnämnden.
Inkom den 23 april 2018
Motivering: Vet av erfarenhet hur väsentligt skilda arbetsuppgifterna är för kultur och fritidsnämnderna. Helt olika personer för dessa uppgifter.
Kommunfullmäktige beslutade att förslaget beslutas av kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen.

Sätt upp någon form av farthinder på Björkstigen mellan övergångstället och korsninen Torsgatan
Inkom den 23 april 2018
Motivering: Mycket trafik och höga hastigheter och inte många som följer högerregeln. Det rör sig många barn i området i anslutning till Stensbergsskolan.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Begränsa hastigheten på Tegnergatan och Fjällgatan
Inkom den 18 april 2018
Motivering: Många lyckas köra för fort på dessa gator. Sänk hastigheten till 30 km/h.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 23 april 2018: 

Ställplats för husbilar i Ljungby
Inkom den 21 mars 2018
Motivering: Ljungby är en vit fläck på kartan för husbilar. Det saknas lämplig ställplats för att tryggt kunna parkera och promenera in till centrum eller dess närhet. En lämplig plats skulle vara ödetomten på Kungsgatan, mitt emot kommunens lager. Antalet husbilar ökar och de blir större och större och behöver en bra och tillgänglig parekering även över en natt året om. Ljungby camping är bara öppet på sommaren.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Anlägg en asfalterad cykelväg mellan Vittaryd och Lagan på gamla banvallen
Inkom den 19 mars 2018.
Motivering: Vi i Vittaryd har ett stort behov av att få en asfalterad cykelväg mellan Vittaryd och Lagan då vi har många barn och ungdomar som inte kan utöva sina fritidsintressen då de inte kan ta sig till Lagan pga dålig busskommunikation på kvällar och hekger och väg 559 är en farlig väg att cykla på.Vi är även många vuxna som vill kunna cykla till jobbet i Lagan eller Ljungby. Detta gynnar även en levande landsbygd.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Sätt upp belysning i väntkurerna vid samåkningsparkeringarna Östraby utanför Ryssby och Myrebo i Ljungby.
Inkom den 16 februari 2018.
Motivering: Belysning underlättar för busschaufförerna att upptäcka väntande resenärer, och för resenärerna ger det ökad trygghet.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 26 februari 2018:

Gör det möjligt för privatpersoner att komma med miljöfarligt avfall som transporteras till Bredemad och därmed ska in på den norra delen av anläggningen utan att drabbas av miljöavgift.
Inkom den 19 januari 2018.
Motivering:De som bor på centralorten kan komma och kasta i containern hur många gånger som helst utan kostnad.Vi som har långt till Bredemad ska inte diskrimineras.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Bygg en hundrastgård vid Strömgatan, antingen söder eller norr om "bananbron".
Inkom den 23 januari 2018.
Motivering: Det är många hundägare som inte kan ta sig till Brukshundsklubbens rastgård eller ut i skogen. En lämplig åtgärd att utföra för den stor gruppen av hundägare i Ljungby.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Förslag till ombyggnation i Ljungby Arena för fler omklädningsrum och optimalt utnyttjande av utrymmen
Inkom den 19 januari 2018.
Motivering: I Ljungby Arena finns idag för få omklädningsrum inräknat de som är under renovering pga vattenskador. Då antalet ungdomar som vill spela hockey ökar, inte minst när det gäller flickor, behöver vissa ombyggnationer göras.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 29 januari 2018:

Bygg ett nytt kommunhus och samla all kommunal verksamhet under ett tak. Bygg huset mitt i centrum i stället för biblioteket.
Inkom den 3 januari 2018.
Motivering: Sälj det gamla kommunhuset och bygg om till lägenheter. Renovera biblioteket med nytt tak osv. Köp El-Centers lokaler och bygg Åsikten II och åstadkom synergieffekter med Åsikten I.
Kommunens förvaltning är idag utspridd på flera platser. Att samla all verksamhet skulle ge många positive fördelar.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Snöröjning och sandning av cykelvägen mellan Ljungby och Kånna.
Inkom den 28 december 2017.
Motivering: Cykelvägen är den enda väg som är fri från bilar där vi som bor i Kånna tryggt kan promenera med barn och hundar utom fara för att bli påkörda.Tyvärr tvingas vi gå på bilvägen under vintern då det är halt och snöigt. Det vore bra om kommunen kunde vinterunderhålla cykelvägen så att vi kan få njuta av att bo på landet.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Bevilja integrationsbidrag till ideel verksamhet som bedriver integrationsprojekt.
Inkom den 18 december 2017.
Motivering: Under de senaste två åren har många ideella verksamheer startats som vänder sig till nyanlända, till exempel språkcafeer. Många föreningar har svårt att själva stå för kostnaden för aktiviteterna. Eftersom integrationsprojekt är något positivt även för en kommun så är dte önskvärt att kommunen ekonomiskt stödjer dessa verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.


Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 18 december 2017:

Ge elever möjlighet att åka med senare skolskjuts
Inkom den 30 november 2017.
Motivering: Yngre barn slutar ofta tidigt på dagen och vill inte åka hem till ett tomt hus. Om de har ett syskon som åker med en senare buss vore det bättre att de får åka hem med samma buss.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Stäng av Skånegatan från Kungsgatan till Villagatan mellan Kulturskolans olika lokaler, framför Grand och Pingstkyrkan. Låt huvudleden gå hela Kungsgatan söderut fram till Gängesvägen och gör en matargata för bussar med gång-och cykelväg mellan Granngården och El-center till Fabriksgatan.
Inkom 23 november 2017.
Motivering: Då får vi en säker yta för oskyddade trafikanter och man får bland annat ett torg mellan Kulturskolans lokaler som kan utnyttjas för olika arrangemang.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 27 november 2017:

Överväg att låta en del av cykelvägen, eller sidan av cykelvägen vara grusad, för att kunna användas som ridled vid projektering av nya cykelvägar. 
Inkom den 16 oktober 2017.
Motivering: Förslaget skulle inte behöva innebära ökade kostnader om det fanns med från början. Det skulle förbättra möjligheten att på ett säkert sätt utöva friskvård via hästryggen, och öka trafiksäkerheten för bäde ryttare och biltrafikanter. Det skulle ge kommunen positiv uppmärksamhet som hästvänlig kommun om det genomfördes konsekvent.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 23 oktober 2017:

Sätt upp belysning längs cykelnvägen mellan Lagan och LjungbyInkom den 21 oktober 2017.
Motivering: Det är många som utnyttjar cykelvägen dels cyklar, inlines och går.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 


Sätt upp belysning på cykelvägen mellan Ljungby och Lagan
Inkom den 29 september 2017.
Motivering: Cykling är miljövänligt och bra för hälsan. Belysning skulle stimulera till att fler cyklar och oftare. När man ändå gräver upp cykelvägen för att lägga ner fjärrvärme är det lämpligt att dra elledning och sätta upp belysning. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 augusti 2017:

Gör fler farthinder på Tunagatan i Ryssby.
Inkom den 25 juli 2017.
Motivering: Bilar och lastbilar kör ofta fortare än 50 km/h på Tunagatan i Ryssby och då det finns mycket barn som bor där bör något göras för att sänka hastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 19 juni 2017:

Förbättra grönområdet utmed Kungsgatan nedanför Granngården mot Lagaån.
Inkom den 24 maj 2017.
Motivering: Området används mycket under sommaren för olika aktiviteter, därför borde det finnas sopkärl och bänkar med bord samt grillplats där.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera