titelbild

Inkomna förslag

Här presenteras inkomna medborgarförslag. Slutbehandlade förslag finns att läsa i menyn.


Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 25 november 2019:

Gör ett belyst övergångsställe på John Lagers väg vid Byagårdsvägens utfart över mot Klotvägen.
Inkom den 4 november 2019
Motivering: Det går en stig upp från Klotvägen som används för att komma över John Lagers väg. Om inget görs kommer det snart att hända en olycka. Ett belyst övergångsställe eller alternativt ta bort stigen.

 

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 oktober 2019:

Det ska vara valfritt att välja skoltillhörighet Angelstad eller Bolmsö för Hölminges barn
Inkom den 23 oktober 2019
Motivering: Den som fått en plats i en klass ska få följa denna vid skolskifte i åk 7. Då vi bor i Hölminge har vi valt skola i stan. Det är inget alternativ att köra till Bolmsö som vi egentligen tillhör, varken miljömässigt eller tidsmässigt. Hade vi tillhört Angelstad när vi valde hade det varit alternativ ett. Bryt inte barnena från sina klasskompisar i åk 7.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Hölminge ska tillhöra Angelstad skolområde och därmed Ljungbys högstadieskolor
Inkom den 15 oktober 2019
Motivering: Åtta familjer av totalt elva familjer som nu bor i Hölminge har valt skolor i Ljungby eller Angelstad istället för Bolmsö. Tills en ny skola blir klar låt de som nu går i andra skolor få göra det under en övergångsperiod. Se till barnperspektivet,avstånd och kvalitet, dessutom  blir barnen otrygga om de ska gå i annan skola än sina klasskompisar.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Bygg ingen skola på Bolmsö, Tannåker eller åt det hållet.
Inkom den 10 oktober 2019
Motivering: Satsa på Angelstadskolan och skola innne i stan. Hölminges barnfamiljer vill tillhöra Angelstad skola igen och kör hellre dit eller till Ljungby vilket trots allt är på "rätt håll". Detta bland annat på grund av miljöaspekt, ekonomisk aspekt och social utveckling för barnen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Bygg den planerade högstadieskolan på Favörs gamla parkering
Inkom den 10 oktober 2019
Motivering: Närhet till busshållplatser, tillgång till Sunnerbohallen och Ljungby Arena och så sparas fina grönområden.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Låt barnen i Hölminge gå i Angelstad för större trygghet och mindre miljöpåverkan då man slipper hämtning på förskolan i Bolmsö under fem års tid 

Inkom den 4 oktober 2019
Motivering: Det är skamligt att vi tvingas till Bolmsö när vi inte tillhör Bolmsö på något annat sätt. Man bygger Bolmsöskolans framtid på ett luftslott när man tror att folk kommer att flytta så långt ut från stan permanent. Satsa på Bolmsö som ett fritidsområde istället.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Utöka budgeten för Socialförvaltningen. Låt välfärd få kosta och behåll den i kommunal regi för att säkerställa kvaliteten
Inkom den 15 september 2019
Motivering: För att budgeten inte ska gå back. För att hålla hög kvalité och vara en attraktiv arbetsgivare och kommun att bo och leva i. Det behövs höjd grundbemanning, äldre är idag ofta tyngre att arbeta med, sjukare och lever längre. Att inte anpassa personalstyrkan efter rådande situation bränner ut personalen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Följande medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktige den 30 september 2019: 

Anlägg en enkel tennisbana i Pilparken (vid Lagaån i närheten av Ljungsätra) 
Inkom den 11 september 2019
Motivering: En enkel tennisbana av asfalt som är gratis att använda och öppen dygnet runt skulle locka fler ungdomar att röra på sig mer och öppna upp för fler aktiviteter runt Lagaån.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Förbjud fordonstrafik och parkering under nattetid på Oxtorget
Inkom: den 30 augusti 2019
Motivering: Fordonstrafik och umgänge på Oxtorget är störande för dem som bor i närområdet. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till  tekniska nämnden för beslut.

Hastighetsbegränsa Drottninggatan
Inkom den 7 augusti 2019
Motivering: Trafikintensiteten har ökat på Drottninggatan sedan Stationsgatan och Storgatan byggdes om. Det är också många övergångställen på sträckan och många bilar passerar i hastigheter på uppskattningsvis 80-100 km/h.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till  tekniska nämnden för beslut.

Montera ett hastighetsstyrt trafikljus vid Vittarydskolan
Inkom den 16 juli 2019
Motivering: Förbi Vittarydskolan kör trafikanter i otillåtna hastigheter. Detta problem kan bemötas genom att montera ett hastighetsstyrt trafikljus som ger fortkörande trafikanter längre stopplikt. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till  tekniska nämnden för beslut.

Förläng gång- och cykelvägen utanför Åbrinken i Lagan
Inkom den 4 juli 2019
Motivering: Genom att binda ihop gång- och cykelvägen från Åbrinken till gång- och cykelvägen vid den gamla brandstationen har både skolelever och motionärer en säker plats att gå och cykla på, speciellt på vintertid när trottoaren på andra sidan fylls av snö.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till  tekniska nämnden för beslut.

Bygg utomhuspadeltennisbanor i Ljungby. Gärna i anslutning till Kronoskogen, Sunnerbovallen och utebadet
Inkom den 2 juli 2019
Motivering: Då det finns en stort intresse för padeltennis i Ljungby och en sport intresset ökat för borde det finnas utomhusbanor.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sätt upp fartkameror i centrum

Inkom den 28 juni 2019
Motivering: Det är ingen som respekterar angivna skyltar. En allvarlig olycka kommer att hända förr eller senare. Samtidigt kan kommunen få in medel från olydiga medborgare.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till  tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktige den 27 maj 2019:

Ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter. Gör Janssons ängar till en bilfri åpark.
Inkom en 14 maj 2019.
Motivering: Som ett led i att stärka Lagan som rekreation och naturvärde borde Kungsgatan mellan Gängesvägen och Elcenter tas bort förbi det som i folkmun kallas Janssons ängar. En av de få platser i stan där man enkelt kommer ner till vattnet och används flitigt fina vår- och sammardagar. Förslagsvis avslutas Kungsgatan i höjd med Kungsgatan 28 med vändplats och parkering för besökare till Ljungbergsmuseet och Janssons ängar. Möblera med sittbänkar, grillplatser och bryggor. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till  tekniska nämnden för beslut.

Ta bättre vara på Lagaåns kvaliteter. Anlägg bryggor i centrala Ljungby
Inkom en 14 maj 2019.
Motivering: Ån behöver tas vara på bättre för att skapa fler rekreativa områden och nya attraktiva bostadsområden. Bryggorna kan användas för att fiska, picknicka, sjösätta kanoter, bada från eller bara sitta på och solla och doppa tårna.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till  tekniska nämnden för beslut.

Förnya och sätt dit mer lekplatsaktiviteter för barnen i Lagan vid bostadsområdet vid Violvägen, Rosenvägen, Lagan Åby

Inkom den 30 april 2019.
Motivering: Det är viktigt med barn i rörelse, det finns bara tre leksaksaktiviteter där. Någon är sönder och behöver bytas ut. Fler saker behövs, kanske en rutschkana, gungbräda eller något annat kul. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till  tekniska nämnden för beslut. 

Följande medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktige den 29 april 2019:

Ge förskolebarnen rätt till 15 timmar/vecka på tre dagar (istället för 5 dagar)
Inkom 10 april 2019
Motivering: Barnen känner en större gemenskap med gruppen och kan delta i fler aktiviteter. De behöver inte bryta upp och gå hem när det serveras lunch vilket ger dem social samvaro kring matbordet.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Ordna en ställplats för husbilar i centrala Ljungby. På ytan som finns sydost om Granngården vid Lagaån. 
Inkom den 25 mars 2019
Motivering: Central, vacker plats som skulle sätta sig på husbilskartan. Nära till muséer, restauranger och shopping.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Ta fram en klimatomställnings- och folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått nollutsläpp till år 2030.
Inkom den 18 mars 2019
Motivering: Ljungby kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 25 februari 2019:

Sveriges mest avmålade stad... och konsten att synliggöra den
Inkom den 11 februari 2019
Motivering: Sätt upp stora och spektakulära kopior av konstnärers bilder av staden på platsen där konstnären stod och målade så att alla kan se staden med konstnärens ögon. Då kan vi minnas, reflektera, prata om människor och hus och utvecklingens gång och som de enda invånarna i landet se den egna staden porträtterad så. Precis som i staden Collioures i Frankrike.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ordna källsortering i Nöttja
Inkom den 7 februari 2019
Motivering: Idag får vi åka till Hamneda, Kånna, Angelstad eller Ljungby. Med de nya rutinerna för sopsortering vore det värdefullt för Nöttjaborna och skulle undvika att papper, plast m.m slängs i hushållssoporna. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Placera ut sandlådor för privat bruk under vintertid

Inkom den 23 januari 2019
Motivering: Halkolyckor med tillbud orsakar mycket lidande och innebär stora samhällskostnader. För att stimulera privatpersoner att underhålla och sköta gångbanor och uppfarter föreslås att Ljungby kommun placerar ut lådor med sand och krossgrus förslagsvis vid återvinningsstationerna vintertid.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Sanda istället för att stena gång- och cykelbanor
Inkom den 17 januari 2019
Motivering: När det töar efter frost och sedan fryser på igen blir denna singel glashal. Vanlig hederligs sand vore önskvärt och skulle spara en del för samhället då fall/halkolyckor är dyra för vården.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 28 januari 2019:

Gör en isbana på torget bredvid granen, där alla som vill kan åka skridskor.

För att höja stämningen kan det spelas musik.
Inkom den 28 december 2018
Motivering: Social samvaro, utevistelse, motion och glädje.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 5 november 2018:

Ge halkskydd till alla som har fyllt 65 år
Inkom 24 september 2018
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till socialämnden för beslut.

Följande medborgarförslag lämnas till kommunfullmäktige den 29 januari 2018:

Bygg ett nytt kommunhus och samla all kommunal verksamhet under ett tak. Bygg huset mitt i centrum i stället för biblioteket.
Inkom den 3 januari 2018.
Motivering: Sälj det gamla kommunhuset och bygg om till lägenheter. Renovera biblioteket med nytt tak osv. Köp El-Centers lokaler och bygg Åsikten II och åstadkom synergieffekter med Åsikten I.
Kommunens förvaltning är idag utspridd på flera platser. Att samla all verksamhet skulle ge många positive fördelar.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

 

Kommentera