titelbild

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Ljungby kommun kan lämna medborgarförslag. Detta är en möjlighet att påverka vad som händer i Ljungby kommun. Förslagen kan handla om stort och smått som exempelvis skolmaten, lekparker och cykelvägar. Kommunfullmäktige behandlar alla förslag.

Alla oavsett ålder får lämna förslag. Medborgarförslag får endast lämnas av enskilda personer, alltså inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.

Skriv ett medborgarförslag

Medborgarförslaget kan du skriva på valfritt papper eller använda blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Kommun och demokrati och sedan Synpunkter och förslag.

Kom ihåg att förslaget ska undertecknas och du måste skriva ditt namn och adress.

Skicka ditt förslag till Ljungby kommun, 341 83 Ljungby. Märk ditt brev med ”Medborgarförslag”.

Tips och regler för medborgarförslag

  • För att få en effektiv behandling av ditt förslag ska det bara handla om ett enskilt ämne.
  • Medborgarförslag ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde.
  • Medborgarförslag får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot någon enskild, till exempel bygglov och liknande ärenden.
  • Medborgarförslag får inte heller avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd och det får inte innehålla någon form av diskriminering.

Ditt förslag blir en offentlig handling

Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll som publiceras på kommunens webbplats via Insyn. Förslaget presenteras också på denna webbplats, men då utan namn på personen som lämnat det.

Hanteringen av inkomna förslag

När ditt medborgarförslag har registrerats hos kommunen kommer du att få en bekräftelse via post på detta.

Förslaget lämnas sedan till kommunfullmäktige som bedömer om inkommet förslag ska behandlas av kommunfullmäktige eller överlämnas till styrelse eller en nämnd som själva får besluta i ärendet. Hela styrelsen eller nämnden måste besluta, de får inte överlämna (delegera) beslutanderätten till utskott eller tjänsteman.

Medborgarförslag ska i möjligaste mån utredas så att det kan tas beslut om förslaget inom ett år från att det lämnats in.

Närvaro vid behandlingen av medborgarförslag

Kommunfullmäktige, styrelse och nämnd får besluta om du som har lämnat ett medborgarförslag får närvara och presentera ärendet när det behandlas. Däremot får du inte vara med och besluta. Du kommer att få besked om när och var ditt ärende ska behandlas. Efter mötet kommer du att få en kopia av beslutet hemskickat till dig. 

Uppföljning av inlämnade medborgarförslag

Två gånger om året redovisas, till kommunfullmäktige, vilka beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt vilka förslag som inte har behandlats färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges april- och oktobersammanträde.

Kommentera