titelbild

Om e-förslag

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från allmänheten till kommunens politiker. Förslaget läggs ut på kommunens webbplats där andra kan stödja förslaget genom att skriva under det. Om fler än 30 personer signerat ett förslag tas det upp till politisk behandling.

Manual e-förslag

Syfte

E-förslag är en metod för att utveckla medborgardialogen och ett steg i arbetet att förbättra medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunen. Förslagen ger politikerna ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar allmänheten.

Lämna ett e-förslag

I samband med att du lämnar ett förslag måste du registrera ett e-förslagkonto med namn och kontaktuppgifter. Det är för att vi ska kunna kontakta dig vid eventuella frågor. Ditt namn kommer även att stå på ditt förslag. Ditt e-förslag behöver ha en rubrik och en beskrivning av idén bakom förslaget. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända och vad du hoppas uppnå. Det går bra att bifoga dokument och bilder.

Granskning av förslaget

Alla förslag granskas av en tjänsteman innan de publiceras för att se så att de inte:

  • strider mot gällande lagstiftning eller kommunens övriga policydokument,
  • rör enskilda ärenden,
  • kan härledas till enskilda personer eller på annat sätt är kränkande eller oseriösa,
  • innebär marknadsföring av produkt eller kommersiell verksamhet.

Ljungby kommun förbehåller sig rätten att bestämma vad som ska publiceras.

Publicering av e-förslag

E-förslagen publiceras på webbsidan Aktuella e-förslag. Publiceringen sker inom två arbetsdagar från det att du har lämnat förslaget. Ett förslag är aktivt i 90 dagar och under denna period går att samla underskrifter.

Marknadsför ditt förslag

Du som lämnar ett förslag ansvarar själv för att marknadsföra det. Det kan du till exempel göra via Facebook och Twitter.

Skriva under ett e-förslag

För att skriva under ett e-förslag behöver du uppge namn och e-postadress. Ditt namn publiceras i anslutning till förslaget. Det går att samla signaturer på ett förslag i 90 dagar. När perioden för insamling av underskrifter är slut ligger förslaget kvar på webbplatsen under ett år så att andra som är intresserade kan läsa förslaget.

Vad händer när publiceringsperioden är slut?

Om fler än 30 personer signerat ett förslag ska det tas upp till politisk behandling. Beslut i ärendet publiceras på kommunens webbplats.

E-förslag som samlat in färre än 30 underskrifter avslutas och publiceras på webbsidan Tidigare e-förslag.

Allmän handling och personuppgifter

Ditt e-förslag blir en allmän handling. Mer information om allmän handling hittar du på sidan Allmänna handlingar.

Vid handläggning av ditt e-förslag behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Kontakt

Kommentera