titelbild

Demokratiberedningen

Demokratiberedningens uppgift är att utveckla demokratifrågorna i kommunen och möjligheterna för medborgarna att påverka och få insyn i de kommunala verksamheterna.

Varje år bjuder Demokratiberedningen in samtliga elever i år 8 till en Framtidsdag. Under en hel dag får eleverna lära sig om hur de kan påverka samhället och därigenom sin egen framtid.

Barnkonventionen, elevråd, ungdomsråd och medborgarförslag står på agendan, liksom rollspel i hur fullmäktige fungerar och en rundtur i kommunhuset där de bland annat får lära sig att många handlingar i kommunen är offentliga. 

Kommentera