titelbild

Demokratin 100 år

År 2021 fyller demokratin i Sverige 100 år och det vill vi självklart uppmärksamma. På den här sidan kommer vi att publicera de aktiviteter som sker under årets gång på temat.

Ljungby kommun står upp för det demokratiska systemet genom att sprida kunskap och medvetenhet samt själva bidra till det demokratiska samhället genom sitt arbete. Vi vill också bidra till ett samhällsklimat som är präglat av öppenhet och respekt. 

Planerade aktivteter

 • Arkivhuset kommer att placera ut en Demokratipromenad på olika platser i kommunen. 
 • Kulturvandring: Kvinnliga levnadsöden i Ljungby stad.
 • Säkerhet- och beredskapsenheten deltar i Krisberedskapsveckan i år under temat demokrati, med kampanj och aktiviteter riktade mot allmänheten.
 • Ljungby kommunbibliotek kommer genomföra föreläsning, bokcirkel och samtal med demokratin 100 år som tema.
 • Demokratiskolan ingår från i år i Kommunstyrelsens verksamhetsplan. Detta innebär att ungdomar får ett sommarjobb under tre veckors tid hos oss med demokrati och inflytande som tema. De möter kommunens politiker och tjänstemän och får arbeta med förslag på hur kommunen kan utvecklas.
 • På ett av kommunens särskilda boenden, Brunnsgården i Ljungby, finns utställningen "Våra liv".
 • Vi uppmuntrar föreningar och andra aktörer verksamma i kommunen till att medverka med egna aktiviteter för att fira att demokratin i Sverige fyller 100 år. 

Genomförda aktiviteter

 • Demokratiskolan - Vad tycker ungdomar är det bästa med Ljungby kommun och hur tycker de att Ljungby kommun ska utvecklas för att bli bättre? Se deras svar i filmen nedan. 

 • Måndag 12 april - Signering av demokratideklarationen.
  Kommunalråd och kommunfullmäktiges ordförande undertecknar deklarationen för en stark demokrati.
 • Demokrati- Ja må den leva. En utställning av Arkivhuset Ljungby kommunarkiv på Ljungby kommunbibliotek. Pågick fram till 21 maj.

Kommentera