Demokratiberedningen

Demokratiberedningens uppgift är att utveckla demokratifrågorna i kommunen och möjligheterna för medborgarna att påverka och få insyn i de kommunala verksamheterna.

Demokratiberedningen ansvarar för:

  • att inspirera, ge vägledning och följa upp det demokratiska arbetet i kommunens nämnder och styrelser
  • att vara remissinstans för demokratifrågor inom kommunen
  • att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer
  • att förmedla kunskap om kommunal demokrati främst inom högstadiet och gymnasiet
  • att stimulera deltagande i det politiska arbetet med syfte att den politiska representationen ska utgöras av bredd och mångfald

Demokratiberedningen har också huvudansvaret för kommunens medborgardialog. Detta ansvar innebär:

  • utbildning av förtroendevalda och tjänstemän
  • att utveckla metoder för medborgardialog
  • att säkerställa att dialoger genomförs med grupper i samhället som traditionellt har svårare att delta i samhällsdebatten
  • att uppmuntra nämnderna och styrelserna att arbeta med medborgardialog
  • att en gång om året avge en rapport till kommunfullmäktige om arbetet med medborgardialoger

 

Kontakt

Kommentera