Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
 Nämnd/styrelse/ fullmäktigeTid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid

Kommunfullmäktige

30 september 2019 

   

Kommunstyrelsen

10 september 2019 13 september 2019  13 september - 8 oktober 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott

27 augusti 2019 29 augusti 2019 29 augusti - 20 september 2019

Kommunstyrelsens personalutskott

2 september 2019 9 september 2019 11 september - 3 oktober 

Barn- och
utbildningsnämnden

28 augusti 2019

2 september 2019

2 september - 23 september 2019

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

14 augusti 2019

28 augusti 2019

28 augusti - 18 september 2019

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

11 september 2019

11 september 2019

11 september - 2 oktober 2019

Kultur- och fritidsnämnden

25 september 2019

   

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

11 september 2019    

Miljö- och byggnämnden

4 september 2019 9 september 2019 10 september - 1 oktober 2019

Socialnämnden

28 augusti 2019 11 september 2019 13 september-4 oktober 2019

Socialnämndens arbetsutskott

18 september 2019    
Tekniska nämnden 3 september 2019  5 september 2019 6 september - 27 september 2019

Tekniska nämndens arbetsutskott

3 september 2019 5 september 2019 6 september - 27 september 2019

Demokratiberedningen

20 augusti 2019 27 augusti 2019 28 augusti - 18 september 2019 

Gemensamma överförmyndarnämnden

29 augusti 2019 29 augusti 2019 30 augusti - 20 september 2019

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

     

Tillgänglighetsrådet

     

Pensionärsrådet

     
       

Kungörelse/Underrättelse

Samråd/Granskningstid    

Underrättelse om planförslag för Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera

3 juni - 19 juli 2019    

Kommentera