Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
 Tid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid
Kommunfullmäktige

28 oktober 2019

4 november 2019 6-27 november 2019
Kommunstyrelsen  12 november 2019     
Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019 1 november 2019 1 november - 25 november 2019 
Kommunstyrelsens personalutskott 5 november 2019 5 november 2019 5 november - 27 november 2019 
Barn- och
 utbildningsnämnden

23 oktober 2019

 5 november 2019 5 november - 27 november 2019

Barn- och utbildningsnämndens
 arbetsutskott

31 oktober 2019

31 oktober 2019

31 oktober - 21 november 2019

Barn- och utbildningsnämndens
 arbetsutskott

21 oktober 2019

23 oktober 2019

23 oktober - 13 november 2019

Barn- och utbildningsnämndens
 arbetsutskott

6 november

11 november 2019

11 november - 2 december 2019

Kultur- och fritidsnämnden

23 oktober 2019

28 oktober 2019 29 oktober - 19 november 2019
Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2019    
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
6 & 14 november 2019    
Miljö- och byggnämnden 30 oktober 2019 4 november 2019

4 november - 25 november 2019

Miljö- och byggnämnden 27 november 2019    
Socialnämnden 16 oktober 2019 30 oktober 2019 4 november-25 november 2019
Socialnämnden 27 november 2019    
Tekniska nämnden 5 november 2019 6 november 2019 7 november - 28 november 2019
Tekniska nämndens arbetsutskott 22 oktober 2019 22 oktober 2019 23 oktober - 13 november 2019
Demokratiberedningen 9 oktober 2019 15 oktober 2019 16 oktober - 6 november 2019
Gemensamma  överförmyndarnämnden 24 oktober 2019 24 oktober 2019 25 oktober -15 november 2019
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 14 oktober 2019  14 oktober 2019 16 oktober -
7 november 2019
Tillgänglighetsrådet 21 november 2019    
Pensionärsrådet 25 november 2019    
Ljungby Holding AB 29 oktober 2019 29 oktober 2019 
Ljungby Utveckling AB  24 september 2019  27 september 2019
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Samråd för översiktsplan 2035 20 september 2019 - 20 november 2019    

Kommentera