Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
Fullmäktige/styrelse/nämnd/ utskottTid och plats för sammanträdeProtokoll       justerat         Överklagningstid

Kommunfullmäktige

25 mars 2019

   

Kommunfullmäktige

25 februari 2019

4 mars 2019 5-26 mars 2019

Kommunstyrelsen

12 mars 2019 14 mars 2019 15 mars - 5 april 2019

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

26 februari 2019 4 mars 2019 5 mars - 26 mars 2019

Kommunstyrelsens Personalutskott

5 mars 2019    

Barn- och
utbildningsnämnden

 

13 februari 2019

 

18 februari 2019


18 februari - 11 mars 2019

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

13 mars 2019

13 mars 2019

13 mars 2019

18 mars 2019

13 mars  - 3 april 2019

18 mars - 8 april 2019

Kultur- och fritidsnämnden

27 februari 2019

4 mars 2019 5 - 26 mars 2019

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

13 mars 2019    

Miljö- och byggnämnden

20 mars 2019    

Socialnämnden

20 februari 2019

27 februari 2019

1 mars-22 mars 2019

Socialnämnden

20 mars 2019

   

Socialnämndens arbetsutskott

13 mars 2019    
Tekniska nämnden 13 februari 2019 13 februari 2019 14 februari - 7 mars 2019

Tekniska nämndens arbetsutskott

5 mars 2019 5 mars 2019 6 mars  - 27 mars 2019

Valnämnden

21 februari 2019

21 februari 2019 22 februari - 15 mars 2019

Valnämnden

21 mars 2019

   

Demokratiberedningen

6 mars 2019  12 mars 2019 14 mars – 4 april 2019

Gemensam överförmyndarnämnd

14 mars 2019  14 mars 2019 15 mars-5 april 2019

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

11 mars 2019 11 mars 2019 12 mars- 2 april 2019

Tillgänglighetsrådet

7 mars 2019    

Pensionärsrådet

11 mars 2019    
       

Kungörelse/Underrättelse

Samråd/Granskningstid    

Underrättelse om planförslag för Bolmörten 6, 7 och 8, Hångers

22 februari 2019 - 22 mars 2019    

Kommentera