Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
 Tid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid
Kommunfullmäktige

27 januari 2020

   
Kommunstyrelsen  14 januari 2020   16 januari 2020   16 januari - 7 februari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 januari 2020  29 januari 2020 29 januari - 20 februari 2020 
Kommunstyrelsens personalutskott 21 januari 2020  21 januari 2020 21 januari - 12 februari 2020
Barn- och
utbildningsnämnden

18 december 2019

 18 december 2019  23 december-13 januari 2020

Barn- och utbildningsnämndens
 extra arbetsutskott

17 december 2019

17 december 2019

17 december 2019 -7 januari 2020

Barn- och utbildningsnämndens
 arbetsutskott

4 december 2019

10 december 2019

10 december 2019 - 2 januari 2020

Kultur- och fritidsnämnden 18 december 2019 20 december 2019 21 december 2019 - 11 januari 2020 
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
9 december 2019    

Miljö- och byggnämnden

5 februari 2020

   
Miljö- och byggnämnden

11 mars 2020 

   
Socialnämnden 11 december 2019   23 december 2019 - 13 januari 2020
Socialnämnden 27 november 2019  9 december 2019 10 december 2019 - 1 januari 2020

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

10 januari 2020

4 februari

10 januari 2020

 

 13 januari - 3 februari 2020

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 21 januari 2020 21 januari 2020 22 januari - 12 februari 2020
Demokratiberedningen 21 januari 2020 27 januari 2020 29 januari - 19 februari 2020
Gemensamma  överförmyndarnämnden 27 februari 2020    
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor      
Tillgänglighetsrådet 21 november 2019    
Pensionärsrådet 25 november 2019    
Ljungby Holding AB    
Ljungby Utveckling AB     
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Samråd för översiktsplan 2035 20 september 2019 - 20 november 2019    

Kommentera