Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
Fullmäktige/styrelse/nämnd/ utskottTid och plats för sammanträdeProtokoll       justerat         Överklagningstid

Kommunfullmäktige

28 januari 2019

   

Kommunstyrelsen

15 januari 2019  21 januari 2019  22 januari - 12 februari 2019

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

27 november 2018

29 november 2018 1 december - 22 december

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

18 december 2018

19 december 2018 20 december 2018 - 10 januari 2019

Personal-och arbetsmarknadsutskottet

3 december 2018  11 december 2018  12 januari - 2 februari 2019

Personal-och arbetsmarknadsutskottet

11 december 2018 11 december 2018 12 januari - 2 februari 2019

Barn- och
utbildningsnämnden

23 januari 2019

 

 

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

6 februari 2019

 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

17 december 2018  17 decemeber   2018

17 december - 7 januari 2019

Kultur- och fritidsnämnden

19 december 2018

21 december 2018 24 december 2018 - 14 januari 2019

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

5 december 2018    

Miljö- och byggnämnden

28 november 2018 29 november 2018 30 november - 20 december 2018

Miljö- och byggnämnden

19 december 2018    

Socialnämnden

28 november 2018 12 december 2018 14 december 2018 - 4 januari 2019

Socialnämnden

16 januari 2019    

Socialnämndens arbetsutskott

23 januari 2019    
Tekniska nämnden 3 december 2018 3 december 2018 5 december  - 27 december 2018

Tekniska nämndens arbetsutskott

11 december 2018 11 december 2018 12 december 2018 - 2 januari 2019

Valnämnden

 30 januari 2019

   

Gemensam överförmyndarnämnd

 24 januari 2019    

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

14 januari 2019 14 januari 2019 15 januari- 6 februari 2019

Demokratiberedningen

16 januari 2019    

Tillgänglighetsrådet

29 november 2018 13 december 2018  

Pensionärsrådet

3 december 2018  17 december 2018  
       

Underrättelser

Granskningstid    

Underrättelse om planförslag för Taltrasten 1 och del av Hångers 3:21 

15 november 2018 – 6 december 2018    

Kommentera