Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
  Tid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid
Kommunfullmäktige

21 juni 2021

 28 juni 2021 29 juni - 20 juli 2021
Kommunstyrelsen  8 juni 2021  10 juni 2021 10 juni - 2 juli 2021
Kommunstyrelsen  11 maj 2021  12 maj 2021  12 maj - 4 juni 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott  25 maj 2021  27 maj 2021  27 maj - 18 juni 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  28 maj 2021 28 maj 2021 28 maj - 21 juni 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  15 juni 2021   22 juni 2021  22 juni - 14 juli 2021
Kommunstyrelsens personalutskott      
Krisledningsnämnden       
Barn- och utbildningsnämnden

23 juni 2021

 28 juni 2021 28 juni - 19 juli 2021

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

8 juni 2021

15 juni 2021

15 juni - 6 juli 2021
Kultur- och fritidsnämnden 22 september    
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
8 september 2021     
Miljö- och byggnämnden 15 juni 2021 17 juni 2021 18 juni - 9 juli 2021 
Miljö- och byggnämnden

18 augusti 2021

   
Socialnämnden

23 juni 2021

 7 juli 2021 8 juli-29 juli 2021

Tekniska nämnden

3 juni 2021

8 juni 2021

8 juni 2021

9 juni 2021

9 juni - 1 juli 2021

10 juni-30 juni 2021

Tekniska nämndens arbetsutskott

14 juni 2021

14 juni 2021 15 juni-5 juli  2021
Valnämnden       
Demokratiberedningen      
Gemensamma  överförmyndarnämnden 3 juni 2021 3 juni 2021 4-25 juni 2021
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 14 juni 2021 14 juni 2021

16 juni - 7 juli 2021

Sunnerbo Samordningsförbund  28 april 2021 6 juli 2021  6 juli - 27 juli 2021
Sunnerbo Samordningsförbund 10 juni 2021 6 juli 2021 6 juli- 27 juli 2021
Tillgänglighetsrådet 27 maj 2021    
Pensionärsrådet 14 juni 2021    
Ljungby Utveckling AB 25 maj 2021  27 maj 2021   
Ljungby Holding AB 25 maj 2021  27 maj 2021   
Årsstämma för Ljungby Utveckling AB  25 maj 2021 25 maj 2021   
Årsstämma för Ljungby Holding AB  25 maj 2021  25 maj 2021   
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Granskning för översiktsplan 2035 19 januari 2021 - 31 mars 2021    

Kommentera