Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
 Tid och plats för sammanträdeProtokoll justerat         Överklagningstid
Kommunfullmäktige

24 februari 2020

2 mars 2020 5 - 26 mars 2020
Kommunfullmäktige 

30 mars 2020

   
Kommunstyrelsen  11 februari 2020  13 februari 2020 13 februari - 6 mars 2020 
Kommunstyrelsen  10 mars 2020 17 mars 2020 17 mars - 8 april 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2020  20 mars 2020 20 mars - 13 april 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 mars 2020  30 mars 2020   1 april - 23 april
Kommunstyrelsens personalutskott 3 mars 2020 3 mars 2020 5-26 mars 2020
Krisledningsnämnden 8 april 2020    
Krisledningsnämnden  12 mars 2020 12 mars 2020 13 mars - 6 april 2020
Barn- och
utbildningsnämnden

1 april 2020

1 april 2020 1 april 2020 - 22 april
Barn- och
utbildningsnämnden

25 mars 2020

 30 mars 2020  30 mars 2020 - 20 april 2020

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

11 mars 2020

17 mars 2020

17 mars - 7 april 2020

Kultur- och fritidsnämnden

18 april 2020

25 mars 2020 26 mars - 16 april 2020
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
1 april 2020    
Miljö- och byggnämnden

15 april 2020 

   
Socialnämnden 18 mars 2020  25 mars 2020  30 mars-20 april 2020

 Tekniska nämnden

31 mars 2020

 31 mars 2020

1 april-23 april 2020

Tekniska nämndens arbetsutskott 17 mars 2020 17 mars 2020 18 mars - 7 april 2020
Demokratiberedningen 3 mars 2020 3 mars 2020  5-26 mars 2020
Gemensamma  överförmyndarnämnden 27 februari 2020 27 februari 2020 29 februari - 21 mars 2020
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 17 februari 2020 17 februari 2020 18 februari - 10 mars 2020
Tillgänglighetsrådet 27 februari 2020    
Pensionärsrådet 24 februari 2020    
Ljungby Holding AB  24 mars 2020  30 mars 2020
Ljungby Utveckling AB   24 mars 2020  30 mars 2020
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Samråd för översiktsplan 2035 20 september 2019 - 20 november 2019    

Kommentera