Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
   Tid och plats för sammanträde Protokoll justerat         Överklagningstid
Extra sammanträde kommunfullmäktige

25 oktober 2021

   
Kommunfullmäktige

25 oktober 2021

   
Kommunfullmäktige

27 september 2021

4 oktober 2021 5 - 26 oktober 2021
Kommunstyrelsen  12 oktober 2021  14 oktober 2021 15 oktober - 8 november 2021
Kommunstyrelsen  14 september 2021 16 september 2021 16 september - 8 oktober 2021
Kommunstyrelsen (§138) 14 september 2021  14 september 2021  14 september - 6 oktober 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  28 september 2021  1 oktober 2021 1 oktober - 25 oktober 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott  31 augusti 2021  3 september 2021  3 september - 27 septe,ber 2021
Kommunstyrelsens personalutskott 7 september 2021 13 september 2021 14 september - 5 oktober 2021
Kommunstyrelsens personalutskott 5 oktober 2021    
Krisledningsnämnden       
Barn- och utbildningsnämnden

20 oktober 2021

   
Barn- och utbildningsnämnden

22 september 2021

28 september 2021 28 september - 19 oktober 2021

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

6 oktober 2021

12 oktober 2021

12 oktober - 2 november 2021
Kultur- och fritidsnämnden 22 september 2021 27 september 2021 28 september - 19 oktober 2021 
Kultur- och fritidsnämnden 20 oktober 2021    
Kultur- och fritidsnämndens
 arbetsutskott
6 oktober 2021     
Miljö- och byggnämnden 29 september 2021 1 oktober 2021 4 oktober - 25 oktober 2021
Miljö- och byggnämnden

27 oktober 2021 (extrainsatt)

   
Socialnämnden

22 september 2021

6 oktober 2021 8 oktober-29 oktober 2021

Tekniska nämnden

21 september 2021

21 september  2021

22 september - 12 oktober 2021

Tekniska nämndens arbetsutskott

7 september 2021

8 september 2021 9 september - 29 september 2021
Valnämnden       
Demokratiberedningen 31 augusti 2021 14 september 2021 15 september - 6 oktober 2021
Gemensamma  överförmyndarnämnden 21 oktober 2021    
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 14 juni 2021 14 juni 2021

16 juni - 7 juli 2021

Sunnerbo Samordningsförbund  28 april 2021 6 juli 2021  6 juli - 27 juli 2021
Sunnerbo Samordningsförbund 10 juni 2021 6 juli 2021 6 juli- 27 juli 2021
Tillgänglighetsrådet 23 september 2021    
Pensionärsrådet 27 september 2021    
Ljungby Utveckling AB 28 september 2021  11 oktober 2021   
Ljungby Holding AB 28 september 2021  11 oktober 2021   
Årsstämma för
Ljungby Holding AB 
26 oktober 2021     
 

Kungörelse/Underrättelse

 
Samråd/Granskningstid    
Granskning för översiktsplan 2035 19 januari 2021 - 31 mars 2021    

Kommentera