Anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
Fullmäktige/styrelse/nämnd/ utskottTid och plats för sammanträdeProtokoll       justerat         Överklagningstid

Kommunfullmäktige

26 november 2018

   

Kommunfullmäktige

5 november 2018

 12 november 2018

13 november- 4 december 2018

Kommunstyrelsen

13 november 2018  13 november 2018  14 november - 5 december 2018

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

23 oktober 2018

1 november 2018 2 november - 23 november 2018

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

13 november 2018

   

Personal-och arbetsmarknadsutskottet

5 november 2018  6 november 2018  8 november - 29 november 2018

Barn- och
utbildningsnämnden

24 oktober 2018

29 oktober 2018

29 oktober - 26 november 2018

Barn- och utbildningsnämndens
arbets- och gymnasieutskott

7 november 2018

12 november 2018

12 november - 3 december 2018

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

     

Kultur- och fritidsnämnden

24 oktober 2018

29 oktober 2018  30 oktober - 20 november 2018

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

10 oktober 2018    

Miljö- och byggnämnden

7 november 2018 9 november 2018 12 november - 2 december 2018

Miljö- och byggnämndens
arbetsutskott

14 november 2018    

Socialnämnden

28 november 2018    

Socialnämndens arbetsutskott

14 november 2018    
Tekniska nämnden 6 november 2018 6 november 2018 7 november - 28 november 2018

Tekniska nämndens arbetsutskott

23 oktober 2018 24 oktober 2018 29 oktober -  9 november 2018

Valnämnden

10 oktober 2018

16 oktober 2018 17 oktober - 7 november 2018

Överförmyndarnämnden

13 december 2018    

Demokratiberedningen

17 oktober 2018 5 november 2018

 6-27 november 2018

Tillgänglighetsrådet

29 november 2018    

Pensionärsrådet

3 december 2018    
       

Underrättelser

Granskningstid    

Underrättelse om planförslag för Taltrasten 1 och del av Hångers 3:21 

15 november 2018 – 6 december 2018    

Kommentera