Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats. Här hittar du tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden; tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas, tillkännagivanden av justerade protokoll och tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
Nämnd/styrelse/ fullmäktige Tid och plats för sammanträdeProtokoll       justerat         Överklagningstid

Kommunfullmäktige

 

24 september 2018

   

Kommunfullmäktige

 

27 augusti 2018

 

 3 september 2018

 4-25 september 2018

Kommunstyrelsen

  11 september 2108 11 september 2018 14 september 2018 - 5 oktober 2018

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

 

25 september 2018

   

Personal-och arbetsmarknadsutskottet

  3 september 2018  20 september  22 september 2018- 6 oktober 2018

Barn- och
utbildningsnämnden

 

26 september 2018

 september 2018

 september - oktober 2018

Barn- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott och gymnasieutskott

 

12 september 2018

 

17september 2018

14 september 2018

17 september - 8 oktober 2018

14 september - 5 oktober 2018

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

   10 september 2018  10 september 2018  11 september 2018 - 3 oktober 2018

Kultur- och fritidsnämnden

 

29 augusti 2018

3 september 2018 4 - 25 september 2018

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

  10 oktober 2018    

Miljö- och byggnämnden

  5 september 2018  7 september 2018  7 - 27 september 2018

Miljö- och byggnämndens
arbetsutskott

  19 september 2018    

Socialnämnden

  29 augusti 2018 3 september 2018 5 september-26 september 2018

Socialnämnden

  26 september 2018    

Socialnämndens arbetsutskott

  12 september 2018    
Tekniska nämnden   4 september 2018 4 september 2018 6 september - 28 september 2018

Tekniska nämndens arbetsutskott

  18 september 2018 20 september 2018 24 september - 15 oktober 2018

Valnämnden

 

4 september 2018

17 september 2018 18 september - 9 oktober 2018

Valnämnden

 

28 augusti 2018

31 augusti 2018

3-24 september 2018

Överförmyndarnämnden

  24 september 2018 24 september 2018 25 september - 16 oktober 2018

Demokratiberedningen

  23 augusti 2018 27 augusti 2018

28 augusti-18 september 2018

Tillgänglighetsrådet

  22 mars 2018 5 april 2018  

Pensionärsrådet

  21 maj 218 4 juni  

Brottsförebyggande rådet

       

Kommentera