titelbild

Livslångt lärande för alla

Visionsmål "Livslångt lärande för alla" innebär att vi ska ge stöd efter behov, vara ledande inom pedagogiska läroformer, hålla hög kompetens och sprida denna till våra invånare. Vi ska ha kompetens för framtiden och vi ska genom kultur, idrott och föreningsliv ge möjlighet till kunskap och ett livslångt lärande för alla.

Visionsmålet ställer krav på möjligheter till utveckling av kompetenser och färdigheter för invånare i alla åldrar. Nyckelord för inriktningen inom visionsmålet är utbildning, trygghet, jämlikhet och inkluderande. För att öka attraktiviteten för Ljungby som hemkommun måste vi få fler att känna sig trygga och inkluderade i samhället

Hur skapar vi livslångt lärande för alla?

  • Höja den pedagogiska förmågan
  • Tidiga och förebyggande åtgärder för att alla barn ska känna sig trygga och inkluderade i förskolan, skolan och på fritiden
  • Satsa på utbildning som stimulerar till innovation och kreativitet
  • Bli en förebild inom delaktighet och demokrati
  • Premiera aktiviteter inom förenings- och näringsliv som bidrar till jämlikhet och hållbarhet

Inriktning och fokus 2021-2022

Ljungby kommun ska utifrån planeringsdirektivet fokusera sina insatser på ökad delaktighet och barns trygghet samt likvärdiga och inkluderande lärandemiljöer för att nå ett livslångt lärande för alla.

Exempel på vad vi gör i arbetet med de globala målen och visionsmålen

Kommentera