Vattenverket i Södra Ljunga renoveras

Renoveringen av vattenverket är ett planerat arbete som förhoppningsvis inte ska påverka boende i området överhuvudtaget. Under arbetets gång finns en risk för driftsstörningar, vilket berörda i så fall kommer att informeras om.

Arbetet pågår och beräknas bli helt färdigställt i februari 2019. 

Kommentera