Vattenverket i Södra Ljunga renoveras

Renoveringen av vattenverket är ett planerat arbete som förhoppningsvis inte ska påverka boende i området överhuvudtaget. Under arbetets gång finns däremot en liten risk för driftsstörningar, vilket berörda i så fall kommer att informeras om.

Arbetet påbörjas vecka 16 och kommer att pågå till hösten.

Kommentera