Vägarbeten pågår i centrum

Förbi Salutorget (etapp 3)

Den nya genomfartsleden förbi Salutorget (från Ågårdsvägen till Skånegatan och korsningen Kungsgatan - Olofsgatan) öppnades i sommar för trafik (se etapp 3 i illustrationen ovan).

Kungsgatan och Olofsgatan stängs för genomfart vecka 35-39
Nu ska arbetet med stensättning, plattsättning, plantering med mera slutföras i korsningen (triangelformad på skissen). Det innebär att Kungsgatan och Olofsgatan kommer att stängas för genomfart vecka 35-39. För fotgängare och cyklister finns passager och övrig trafik leds om via skyltning.  Genomfartsleden från Ågårdsvägen till Skånegatan hålls öppen för trafik. 

Längs Rune B Johanssons gata (etapp 4)

Ombyggnadsarbeten sker även på Rune B Johanssons gata där ett 40-tal parkeringsplatser ska anläggas (se etapp 4 enligt illustration ovan). Trafiken leds om och byggtrafik förekommer i området. 

Centrumplanen

I illustrationen ovan kan du se etappernas indelning. Nedan finns en översiktskarta för centrumplanen, där ovanstående delar är de blåmarkerade pågående projekten. Läs mer om centrumförnyelsen på länken nedan!

Projektplan översikt centrum

Kommentera