Vägarbeten pågår i Ljungby centrum

Sven Ljungbergs plats (etapp 5)

Arbete på Sven Ljungbergs plats pågår. Gång- och cykelvägen från Bryggerirondellen till Kungsgatan/Ågårdsvägen är avstängd. Vändplanen ska göras i ordning, nya sittgrupper och cykelställ ska monteras och en alm (så kallad kärleksalm som finns avbildad på gamla posthuset) ska planteras. Etapp 5 planeras bli klar runt årsskiftet. 

Centrumplanen

I illustrationen ovan kan du se etappernas indelning. Nedan finns en översiktskarta för centrumplanen, där ovanstående delar är de blåmarkerade pågående projekten. Läs mer om centrumförnyelsen på länken nedan!

Projektplan översikt centrum

Kommentera