Vägarbeten pågår i centrum

Förbi Salutorget (etapp 3)

Ombyggnadsarbeten enligt centrumplanen pågår på Kungsgatan, förbi Salutorget och korsningen vid Grand in på Olofsgatan och Skånegatan (se etapp 3 i illustrationen ovan). Området är öppet för trafik men vid sidan av gatorna fortsätter färdigställandet med en del mindre markarbeten och planteringar. 

I korsningen mellan Kungatan och Olofsgatan (triangelformad på skissen ovan) ska ett arbete med sten- och plattsättningar slutföras efter sommaren. Då kommer infarterna till dessa två gator behöva stängas av i ett par veckor. Det drabbar inte den nya genomfarten runt Salutorget.

Längs Rune B Johanssons gata (etapp 4)

Ombyggnadsarbeten sker även på Rune B Johanssons gata där ett 40-tal parkeringsplatser ska anläggas (se etapp 4 enligt illustration nedan). Gatan är öppen för trafik men i takt med att arbetet fortskrider kommer trafiken att begränsas. Byggtrafik förekommer i området. 

Postlådor

Postlådorna (Postnord och BJ Distribution) vid Salutorget har flyttats tillbaka och står nu vid Salutorgets infart från Kungsgatan. Alltså på nästan samma plats som före ombyggnaden av Kungsgatan, Olofsgatan och Skånegatan. 

Centrumplanen

I illustrationen ovan kan du se etappernas indelning. Nedan finns en översiktskarta för centrumplanen, där ovanstående delar är de blåmarkerade pågående projekten. Läs mer om centrumförnyelsen på länken nedan!

Projektplan översikt centrum

Kommentera