Trafiken är avstängd i korsningen Gängesvägen/Skånegatan/Kånnavägen.
Svartmarkerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister.

Vägarbete Skånegatan/Hammarrondellen påbörjas 6/4

Ett omfattande arbete påbörjas på Skånegatan och området vid Hammarrondellen. På kartan kan du se var det är avstängt för trafik från och med den 6 april 2021.  

Skånegatans sträckning ska ändras så att gatan ansluts till Hammarrondellen. Ett omfattande arbete som kommer att pågå drygt ett år, för att förbättra flödet och säkerheten i trafiken.

Tack för att du väljer andra vägar, visar hänsyn där arbete pågår och respekterar avspärrningar!  

Drönarflygning vid byggstart

Entreprenören kommer att flyga med drönare över arbetsområdet i och med byggstarten den 6/4. De har tillstånd från Transportstyrelsen. 

Läs mer om projektet med ombyggnaden av Skånegatan.

Kommentera