Nygatan är avstängd mellan Hovdingegatan och Rönnäsvägen
Svartmarkerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister.

VA-arbeten på Nygatan påbörjas v. 14

På Nygatan ska ett omfattande arbete med ledningsnätet för vatten och avlopp (VA) utföras. Arbetet kommer att påverka trafiken som tidvis kommer att vara avstängt. Detsamma gäller vattnet i kranen för berörda fastigheter.

Status: Arbetet påbörjas 

Arbetet med den första etappen, mellan Hovdingegatan och Rönnäsvägen, påbörjas efter påsk. Trafikavstängningarna uppdateras löpande. På bilden ovan kan du se var den första avstängningen kommer att bli. På bilden nedan kan du se samtliga etapper.  

Syftet med ombyggnaden är att säkerställa funktionen idag och för framtida flöden, först och främst för dagvattensystemet.  

Projektet beräknas pågå till sommaren/hösten 2022.

Det här gör vi:

  • Vi bygger om ledningsnätet för dricksvatten, avlopps- och dagvatten.
  • Vi bygger om gångbanor utmed Nygatan. Det blir en bredare gångbana på ena sidan och bara ett motlut på andra sidan.
  • Vi bygger hastighetsdämpande åtgärder med en upphöjning vid korsningen Nygatan/Rönnäsvägen.
  • Vi kompletterar fibernätet utmed sträckningen.

Kommentera