Nygatan, Hovdingegatan och Rönnäsvägen är delvis avstängda för trafik.
Markerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister.

VA-arbeten på Nygatan

På Nygatan utförs ett omfattande arbete med ledningsnätet för vatten och avlopp (VA). Arbetet kommer att påverka trafiken som tidvis kommer att vara avstängd. Detsamma gäller vattnet i kranen för berörda fastigheter. 

Arbetet utförs i fyra etapper och är nu igång på den första etappen, Hovdingegatan - Rönnäsvägen. På kartan ovan kan du se var det är avstängt för trafik för tillfället.   

Arbetet kommer att pågå relativt lång tid. Men det behöver göras och vi ber om din förståelse för det. 

Läs mer om projektet på Nygatan.

Kommentera