Markerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister.
Markerad sträcka är avstängd för fordonstrafik och framkomligheten är begränsad för fotgängare och cyklister.

VA-arbeten på Rönnäsvägen/Genvägen

På Nygatan och flera anslutande gator utförs ett omfattande arbete med ledningsnätet för vatten och avlopp (VA). Arbete pågår nu på Rönnäsvägen och Genvägen. 

På kartan ovan kan du se var det är avstängt för trafik för tillfället.

Planerad vattenavstängning 11/5

På onsdag den 11 maj kl 08.00-10.00 stängs vattnet av för fastigheter på Genvägen (hela gatan) samt delar av Rönnäsvägen och Skördevägen. De som är berörda får information i brevlådan.   

Läs mer om VA-projektet.

Kommentera