Trafikverket utför beläggningsarbeten

Trafikverket utför följande beläggningsarbeten:

• På väg 610 Boaryd-Vislanda kommer infräsnings- och beläggningsarbeten utföras under perioden 9/4-30/4. Trafiken kommer regleras med vakt och lots under aktivt arbete. Planera med längre restid än vanligt.

• På väg 599 Stensjöholm-Broaryd kommer infräsnings- och beläggningsarbeten utföras under perioden 3/4-15/4. Vägen kommer stängas för genomfartstrafik under aktivt arbete och trafiken leds om via vägarna 602, 124, 601 och 610. Boende, servicetransporter, kollektivtrafik etc. ska kunna passera förbi arbetsplatsen.

 

 

Kommentera