Trafiken på E4 leds om från och med 27 juni

Omledningar av trafik 

27 juni-1 juli 2022 

Måndagen den 27 juni startar ett arbete där trafiken i bägge riktningar leds om mellan trafikplatserna Hallsjö och Lagan. Arbetet pågår fram till den 1 juli. Trafiken leds om via gamla E4:an. Under tiden utförs ett större arbete med att lägga ner en trumma för att leda vattnet under E4 vid golfbanan norr om Lagan. Se omledningsvägen på en karta på Trafikverkets webbplats.

4-8 juli 2022

Vecka 27 leds trafiken om från E4 mellan trafikplats Hallsjö och trafikplats Toftaholm i norrgående riktning. Trafiken leds om via väg 557 vilket innebär att det blir mer trafik än vanligt på vägen. Under tiden utförs ett asfalteringsarbete på sträckan. Se omledningsvägen på en karta på Trafikverkets webbplats.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Kommentera