Tillfälligt parkeringsförbud på vissa gator

På ett antal gator har parkeringsförbud införts. Det är för att förbättra framkomligheten vid vinterväghållning, så vi kommer åt att röja undan snön. Förbudet gäller till och med 31 mars 2023.

Det gäller på vissa sträckor på nedanstående gator. Skyltar finns uppsatta på de aktuella platserna.  

 • Bergagatan
 • Källgatan
 • Harabergsgatan
 • Krokvägen
 • Sunnerbostigen
 • Lasarettsgatan
 • Torsgatan
 • Herkulesgatan
 • Hovdingegatan
 • Rönnäsvägen
 • Strömgatan
 • Fräsaregatan

Tack för din förståelse! 

Kommentera