SMHI har utfärdat brandrisk

SMHI har utfärdat brandrisk. Det innebär att risken för gräsbrand i torrt fjolårsgräs är allmänt stor i Ljungby kommun och hela Kronobergs län.

Vid blåsigt väder måste därför särskild försiktighet med eld iakttas, då gräsbränder kan spridas snabbt.

Om du har tänkt elda - kontrollera brandrisken på Länsstyrelsens webbplats, ladda hem appen Brandrisk ute eller ring 0470-186 80. Du får inte elda om det råder eldningsförbud.

Kommentera