Utökat eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om utökat eldningsförbud i Kronobergs län från den 20 juli. Extremt stor brandrisk (5E) råder i skog och mark..

 

 

Eldningsförbudet gäller från 20 juli 2018 och tills vidare.

Eldningsförbudet innebär:

I Kronobergs län är det förbjudet att elda utomhus.

  • Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller även iordningställda grillplatser. Campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.
  • Förbudet omfattar även ett förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.
  • Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken.
  • Undantag från generellt eldningsförbud kan göras av kommunen.

Motivering

Med anledning av den extrema torka som råder i länet anser länsstyrelsen att förbudet behövs för att minimera risken för bränder i skog och mark. Länsstyrelsen meddelar därför den aktuella föreskriften om förbud mot eldning.

Upplysningar

Förbudet gäller även iordningställda eldstäder. Användande av campingkök är förbjuden. Grillning med gas/kol/el är tillåten på egen tomtmark i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken.Iaktta stor försiktighet vid grillning på egen tomt och ha släckutrustning till hands.

Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Undantag från eldningsförbud

Kontakta räddningstjänsten för att ansöka om undantag från det generella eldningsförbudet.

Följ läget

Kontrollera alltid brandrisken på Eldningsförbud i Kronoberg på länsstyrelsens webbplats, ladda hem appen Brandrisk ute eller ring 0470-186 80. Du får inte elda om det råder eldningsförbud.

Kontakt

Kontakt

  • Besöksadress
  • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera