Skogsskötsel i Bräkentorps friluftsområde

Kommunens entreprenör genomför skogliga åtgärder i Bräkentorp under 2021.

Var försiktig när du rör dig i området!

Undvik att vistas i närheten av maskiner och timmervältor under pågående arbete.

Åtgärderna är viktiga för att skogen ska utvecklas. De träd som ska utgöra den framtida skogen får utrymme att växa sig stora när konkurrensen minskar.

Läs mer information från Skogssällskapet.

Kommentera