Trafiken är avstängd i korsningen Gängesvägen/Skånegatan/Kånnavägen.
Återvinningsstationen är flyttad. Svartmarkerad sträcka är avstängd för fordonstrafik.

Skånegatan/Hammarrondellen byggs om

Ett vägarbete pågår på Skånegatan och området vid Hammarrondellen. På kartan kan du se var det är avstängt för trafik - de sträckorna är markerade med svart, medan gröna sträckor är framkomliga.  

Återvinningsstationen är flyttad till sin nya plats, se kartan ovan.

Skånegatans sträckning ska ändras så att gatan ansluts till Hammarrondellen. Ett omfattande arbete som kommer att pågå drygt ett år, för att förbättra flödet och säkerheten i trafiken.

Tack för att du väljer andra vägar, visar hänsyn där arbete pågår och respekterar avspärrningar! 

Läs mer om projektet med ombyggnaden av Skånegatan.

Kommentera