Salutorget delvis avstängt

Ljungby Energi kommer att utföra ett större ledningsarbete på Salutorget. Arbetet påbörjas måndag den 2 mars och beräknas pågå cirka 2-3 månader.

Ledningar i marken behöver flyttas för att möjliggöra framtida byggnation på byggrätterna mellan Salutorget och Tellushuset. I samband med detta bygger Ljungby Energi om och förstärker elnätet i området.

Arbetet medför att:

  • Delar av Salutorgets parkeringsytor och parkytan intill kommer att stängas av.
  • Parkeringen vid godsmagasinet och den yttre delen av Salutorget mot Kungsgatan/Olofsgatan kommer inte att beröras av avstängningen.
  • Postlådorna (BJ och Postnord) flyttas till en tillfällig placering vid den infart till torget som kommer att vara öppen, se nedan.
  • Torghandeln som sker på lördagar kommer att finnas på samma plats som vanligt under byggtiden, på den yttre delen av torget som hålls öppen. Däremot kommer man inte kunna parkera lika nära som vanligt. 

 

Kommentera