Rivning av Hammarhallen

Måndag 24 oktober påbörjas rivningen av Hammarhallen. Trafiken kommer att påverkas minimalt.

Arbetet kommer pågå till början av december.

Kommentera