Avstängda vägar vid Lagavallen

En del av Axel Ångbagares gata och gång- och cykelvägen mellan fotbollsplanerna är avstängda för arbete med vatten- och avloppsledningar. Det här är ett omfattande arbete som består av flera etapper.  

Läs mer på webbsidan som handlar om VA-projektet vid Axel Ångbagares gata.

Kartan visar avstängda sträckor i rött och framkomliga vägar i grönt.

Etapp 3-4_Axel Å.jpg

Kommentera